SPETA PRESELECTIE CONCURS DE PROCESE SIMULATE FILIP & COMPANY 2024

 

Doamna Popescu deține un teren la periferia orașului unde a sădit pomi fructiferi (livadă) pentru continuarea pasiunii sale, aceea de apicultor.

Având în vedere vârsta înaintată și dificultatea în a se îngriji corespunzător de stupii de albine, doamna Popescu și-a dorit să identifice un cumpărător care să continue tradiția de practicare a apiculturii. Astfel, în luna noiembrie a anului 2011, doamna Popescu a vândut livada, prin act autentic înscris în cartea funciară, societății Un Măr, Un Zâmbet S.R.L., care se ocupă de cultivarea de pomi fructiferi.

Singura pretenție impusă de doamna Popescu la încheierea contractului de vânzare, ce a fost acceptată de cumpărător, a fost includerea în contract și notarea în cartea funciară a următoarei clauze: „Societatea Un Măr, Un Zâmbet S.R.L. se obligă să nu înstrăineze terenul timp de 40 de ani de la încheierea contractului”, astfel încât livada să servească drept cămin al stupilor săi de albine.


În anul 2012, Statul Român a demarat o procedură de expropriere a mai multor terenuri, printre care și terenul cumpărat de societatea Un Măr, Un Zâmbet, pentru realizarea unor lucrări de utilitate publică.


În anul 2013, procedura de expropriere a fost finalizată, iar terenul a trecut în proprietatea publică a Statului, liber de orice sarcini și interdicții. În mai puțin de un an de la finalizarea procedurii de expropriere, având în vedere noul program de guvernare și fără a se face o nouă declarare de utilitate publică, Statul a anunțat dezafectarea imobilului pentru scopul de utilitate publică declarat în vederea exproprierii, constatându-se prin expertiza efectuată că suprafața livezii nu mai este necesară lucrării de expropriere.


Societatea Un Măr, un Zâmbet, luând cunoștință de situația actuală a terenului, a introdus la instanța competentă o cerere de retrocedare a imobilului, aceasta fiind admisă definitiv de instanță în același an, respectiv 2013, dreptul de proprietate fiind reînscris în cartea funciară în favoarea societății Un Măr, un Zâmbet.


Ulterior, deși a fost reluată activitatea de procesare a mierii de albine, societatea Un Măr, Un Zâmbet a decis la sfârșitul anului 2018 să stopeze afacerea din cauza lipsurilor logistice și financiare și, în calitate de asociat, a aportat terenul pe care era plantată livada la capitalul social al societății Frucero S.R.L., în care deținea și funcția de administrator unic, având ca obiect de activitate procesarea și comercializarea mierii de albine, transferul fiind înscris și în cartea funciară.


Frucero S.R.L. a încheiat numeroase acte juridice cu privire la terenul aportat, printre care și constituirea unui drept de superficie asupra terenului printr-un act cu titlu oneros încheiat în anul 2024 cu societatea NM Agro Construct S.R.L., al cărei asociat unic era la acel moment, în vederea realizării unor depozite agricole pentru pomi fructiferi.


Ulterior finalizării construcției depozitelor agricole, în același an, NM Agro Construct S.R.L. îi constituie la rândul său societății Garden Home S.R.L. un drept de superficie în baza căruia aceasta să construiască deasupra depozitelor căsuțe supraetajate, destinate activităților de turism.


***


După finalizarea lucrărilor de construcție a depozitelor, reprezentanții Statului au solicitat în instanță anularea procedurii de retrocedare. La rândul său, doamna Popescu se gândește să solicite desființarea contractelor, aflând despre situație și fiind supărată că Un Măr, Un Zâmbet nu și-a respectat promisiunea.


Societatea NM Agro Construct S.R.L. se adresează către voi cu următoarele întrebări:
1. Din detaliile disponibile în speță, ar avea Statul motive temeinice pentru obținerea anulării procedurii de retrocedare?
2. În cazul în care procedura de retrocedare va fi anulată, care va fi soarta actelor subsecvente încheiate în urma retrocedării? Există argumente pentru care aceste acte și construcțiile edificate ar putea fi menținute?
3. În cazul în care procedura de retrocedare nu va fi anulată, față de natura juridică a clauzei vizând neînstrăinarea introdusă în contractul de vânzare de către doamna Popescu, ar putea aceasta să obțină desființarea contractului de vânzare și a actelor subsecvente? Un Măr, Un Zâmbet, respectiv terții subdobânditori, ar avea la dispoziție căi prin care să își protejeze drepturile?
4. Prin raportare la datele prezentate în speță și distinct de aspectele abordate la întrebările anterioare, este valabil dreptul de superficie acordat societății Garden Home S.R.L.?

 

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars