Starea de alerta – masuri in domeniul relatiilor de munca

Ieri, 14 mai 2020, în Monitorul Oficial a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative. Noua ordonanță de urgență stabilește prelungirea unor măsuri de sprijin instituite în relațiile de muncă.

Totodată, astăzi, 15 mai 2020, în Monitorul Oficial a fost publicată Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 24/2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control al infectărilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2. Hotărârea instituie starea de alertă pe întreg teritoriul României pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 15 mai 2020 și prevede inclusiv o serie de măsuri cu impact în domeniul relațiilor de muncă.

Tot astăzi, a fost publicată în Monitorul Oficial și Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, care conține la rândul său o serie de reglementări importante în sfera dreptului muncii. Legea va intra în vigoare începând de luni.

  1. Prelungirea măsurii de suportare a indemnizației de șomaj tehnic de către stat

Susținerea acordată de stat angajatorilor, prin suportarea unei părți din indemnizațiile de șomaj tehnic, este prelungită până la data de 31 mai 2020 pentru toți angajatorii care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. Ulterior acestei date, va fi posibilă continuarea acordării acestui sprijin în domeniile în care se vor menține restricțiile dispuse de autorități. În acest sens, cel mai probabil, vor fi adoptate noi acte normative care vor reglementa în concret condițiile în care va fi acordat sprijinul statului după data de 31 mai 2020.

  1. Obligația de a purta măști de protecție la locul de muncă

Începând cu 15 mai, devine obligatorie purtarea măștii în spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun, la locul de muncă și în alte spații închise, astfel încât nasul și gura să fie acoperite. Având în vedere obligația generală a angajatorilor privind securitatea și sănătatea în muncă a salariaților, precum și recomandările autorităților publice, credem că angajatorii vor trebui să pună măști de protecție la dispoziția salariaților care se vor afla la locul de muncă.

  1. Aspecte privind telemunca și munca la domiciliu

Potrivit Legii nr. 55/2020, angajatorul poate dispune, pe durata stării de alertă, desfășurarea activității în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, modificarea locului de muncă ori a atribuțiilor, doar cu consimțământul salariatului. Astfel, va fi necesară încheierea unui act adițional la contractul de muncă.

Textul de lege ridică problema posibilității de a aplica pe durata stării de alerta prevederile art. 48 din Codul muncii, care oferă posibilitatea angajatorului de a modifica unilateral locul muncii, în mod temporar, ca măsură de protecție a salariaților.

De asemenea, observăm aparenta (sau nu) contradicție dintre prevederile Hotărârii CNSU nr. 24/2020 care prevede obligativitatea angajatorului de a organiza activitatea astfel încât angajații să lucreze de la domiciliu și prevederile Legii nr. 55/2020 care prevad posibilitatea (și nu obligativitatea) pentru angajator de a solicita telemunca. Este un subiect mai delicat asupra caruia fiecare angajator ar trebui să reflecte în funcție de situația și interesele sale.

  1. Obligația de a implementa programe individualizate de muncă

Angajatorii care au un număr mai mare de 50 de salariați vor avea obligația de a stabili programe individualizate de muncă, fără acordul salariatului, astfel încât între salariați să se asigure existența unui interval orar de minimum o oră la începerea și terminarea programului de muncă, într-un interval de minimum 3 ore, în tranșe de minimum 20% din personal. Această obligație va presupune stabilirea a cel puțin 3 intervale diferite de lucru, care să înceapă la diferență de cel puțin 1 oră unul față de celălalt (de ex. 08:00 – 16:30, 09:00 – 17:30, 10:00 – 18:30). Conform ordonanței de urgență, programul de muncă individualizat și modul de repartizare a acestuia pe zile se stabilesc prin încheierea unui act adițional la contractul individual de muncă.

Deși OUG vorbește inițial de lipsa necesității acordului salariatului, ulterior se referă la necesitatea încheierii unui act adițional. Totuși, avem în vedere că Legea nr. 55/2020 este mai clară și stabilește expres că nu este necesar acordul salariatului. Credem că sunt argumente mai puternice pentru a susține că legea se va aplica prioritar.

  1. Situația zilelor libere pentru supravegherea copiilor în situația închiderii temporare a unităților de învățământ

Pe durata stării de alertă, zilele libere pentru supravegherea copiilor pot fi acordate până la finalizarea cursurilor anului școlar. Ordonanța de urgență derogă expres de la prevederea din Legea nr. 19/2020 care permitea acordarea zilelor libere și pe durata vacanțelor școlare. Astfel, pare că intenția noului text este ca aceste zile libere să nu mai fie acordate pe parcursul vacanței școlare de vară.

Pentru anumite domenii (i.e. angajații din sistemul național de apărare, din penitenciare, personalul din unitățile sanitare publice, serviciile sociale rezidențiale și alte categorii stabilite prin ordin de ministru), salariații pot beneficia de majorări salariale în condițiile Legii nr. 19/2020, dacă celălalt părinte nu beneficiază de zilele libere.

  1. Prelungirea concediilor pentru creșterea copiilor și a concediilor de acomodare pentru copiii încredințați în vederea adopției

Pentru persoanele care la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență se aflau în concediu de creștere a copilului sau în concediu de acomodare pentru copiii încredințați în vederea adopției, aceste concedii și acordarea indemnizațiilor aferente se prelungesc până la data de 31 mai 2020.

  1. Prelungirea valabilității contractelor colective de muncă și a acordurilor colective

Potrivit ordonanței de urgență, valabilitatea contractelor colective de muncă și a acordurilor colective se menține pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea stării de urgență. Legea nr. 55/2020 va extinde durata prelungirii, care va opera pentru 90 de zile de la data la care va înceta starea de alertă.

Aceste prevederi vizează deopotrivă contractele/ acordurile colective care în mod normal ar fi încetat în perioada stării de urgență, cât și pe cele care ar urma să expire în mod normal pe durata stării de alertă sau în cele 90 de zile ulterioare.

  1. Obligația inițierii negocierilor colective la finalul stării de alertă

Părțile la contractele/ acordurile colective care ar expira în mod normal în această perioadă și care sunt prelungite prin efectul legii au obligația ca, în termen de 45 de zile de la încetarea stării de alertă, să inițieze negocierile colective.

  1. Situația conflictelor colective de muncă în anumite domenii

Pe durata stării de alertă este interzisă declararea, declanșarea sau desfășurarea conflictelor colective de muncă în unitățile din anumite domenii (i.e. sistemul energetic național, unitățile operative de la sectoarele nucleare, unitățile cu foc continuu, unitățile sanitare și de asistență socială, de telecomunicații, radio, televiziune publică, transporturi pe căi ferate, transport în comun și salubrizarea localităților, aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă).

  1. Demisia salariaților în anumite domenii

Termenele de preaviz în cazul demisiei nu încep să curgă, iar dacă au început să curgă, se suspendă pe întreaga durată a stării de alertă, în cazul personalului unităților sanitare, de asistență socială, de asistență medico-socială și în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale.

  1. Aspecte privind concediile și indemnizațiile de carantină

Salariații asigurați în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, care intră în carantină ca urmare a unei suspiciuni de infectare cu COVID-19, beneficiază de concedii și indemnizații de carantină pentru perioada carantinării. În acest caz, certificatele de concediu medical vor fi eliberate de către medicii de familie după ultima zi a perioadei de carantină, dar nu mai târziu de 30 de zile de la încetarea carantinei. Aceste certificate medicale vor putea fi transmise către angajatori și către casele de asigurări de sănătate prin mijloace electronice de comunicare la distanță. Aceste măsuri sunt aplicabile până la data de 30 septembrie 2020.

  1. Prelungirea documentelor eliberate de Inspectoratul General pentru Imigrări

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars