Cum se reia activitatea în sălile de pariuri sportive și jocuri de noroc?

În Monitorul Oficial nr. 514 din 16 iunie 2020 a fost publicat Ordinul comun al ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri si al ministrului sanatatii nr. 1088/1910/2020 pentru aprobarea regulamentelor privind stabilirea masurilor specifice de prevenire a raspandirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitatile in centrele comerciale in care isi desfasoara activitatea mai multi operatori economici, de tip mall, organizarea si desfasurarea activitatilor din salile de pariuri sportive, in conditii de securitate, precum si pentru locatiile in care se desfasoara activitatea de jocuri de noroc („Ordinul 1088/1910/2020”). Acesta conține o serie de prevederi pe care operatorii economici care desfășoară activități în sălile de pariuri sportive, precum și în locațiile în care se desfășoară activități de jocuri de noroc vor trebui să le respecte în perioada următoare.

Menționăm că, deși Ordinul 1088/1910/2020 a fost emis în baza Hotărârii de Guvern nr. 394/2020 privind instituirea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, prevederile acestuia rămân aplicabile în condițiile art. 6 din Hotărârea de Guvern nr. 476/2020 referitoare la prelungirea stării de alertă.

În cele ce urmează vom prezenta principalele prevederi referitoare la desfășurarea activităților din sălile de pariuri sportive și din sălile de jocuri de noroc.

 1. Reguli privind desfăşurarea activităţilor din sălile de pariuri sportive

În contextul reluării activității desfășurate în sălile de pariuri sportive, angajatorul trebuie să respecte o serie de prevederi necesare prevenirii și protecției împotriva noului virus. Astfel, acesta va trebui să întreprindă următoarele acțiuni:

a) să asigure stocurile necesare de materiale sanitare de protecție și dezinfectanți avizați/autorizați și să stabilească o procedură pentru furnizorii externi ai acestor produse, astfel încât persoanele care intră în sălile de pariuri pentru livrarea acestor produse respectă măsurile de protecție stabilite, conform legislației în vigoare;

b) să modifice toate regulamentele de ordine interioară și fișele de post ale personalului angajat, în sensul includerii prevederilor regulamentului și să stabilească responsabilii cu implementarea acțiunilor propuse. De asemenea, acesta trebuie să asigure informarea tuturor angajaților, prioritar prin mijloace electronice, cu privire la riscurile de infectare și de răspândire a virusului, cu privire la măsurile de protecție și la regulile de distanțare socială care se aplică în cadrul unităților de jocuri de noroc de tip pariuri sportive, precum și cu privire la regulile pentru gestionarea situațiilor în care angajații sau alte persoane care au acces la locul de muncă prezintă simptome ale infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2;

c) să achiziționeze instrumentele de măsurare a temperaturii angajaților la începerea programului de lucru și să asigure dezinfectarea tuturor suprafețelor înainte de reînceperea activității;

d) să asigure montarea dispenserelor cu dezinfectanți avizați/autorizați și a covoarelor cu substanțe dezinfectante recomandate la intrarea în sălile de pariuri, precum și montarea dozatoarelor cu dezinfectanți avizați/autorizați în zonele de amplasare a mijloacelor de joc exploatate în mod direct de către clienți;

e) să reorganizeze spațiile cu mijloace de joc exploatate în mod direct de către clienți, astfel încât să se asigure păstrarea distanței minime de 1,5 m între angajați și între angajați și vizitatori/clienți sau, acolo unde distanțarea nu este posibilă, separarea acestora cu paravane care se vor dezinfecta zilnic cu produse biocide avizate/autorizate; să reorganizeze mesele astfel încât să se evite așezarea “față în față” și să reamenajeze spațiile astfel încât între mijloacele de joc exploatate în mod direct de către clienți să se asigurare o distanță de minimum 1,5 m (de exemplu, reducerea numărului de scaune și/sau mese). În cazul în care acest lucru nu este posibil, se vor implementa măsuri de protecție alternative (de exemplu, separarea prin montarea de panouri de protecție, nefolosirea în același timp a meselor adiacente);

f) să asigure termometrizarea zilnică la intrarea în tură și trimiterea la domiciliu, cu recomandarea consultării medicului de familie, a angajaților cu temperatura peste 37,3°C;

g) să asigure dezinfectarea tuturor suprafețelor înainte de începerea programului și ulterior dezinfectarea periodică a acestora, dezinfectarea periodică de către personalul desemnat în acest sens a suprafețelor frecvent atinse (de exemplu, clanțele ușilor, robinetele băilor), precum și ventilația corespunzătoare și aerisirea periodică a încăperilor de lucru.

Ordinul 1088/1910/2020 prevede limitarea numărului maxim de clienți admiși simultan în sălile de pariuri astfel încât să se asigure o distanță de minimum 2 m între aceștia. Numărul maxim de clienți admiși simultan în locație va fi afișat la intrarea în locația specializată și va fi stabilit de fiecare operator de pariuri sportive în funcție de mărimea și configurația sălii. De asemenea, pentru evitarea răspândirii virusului, acolo unde este posibil, clienții vor folosi instrumentele de scris proprii. În cazul în care clientul va folosi un instrument de scris furnizat de angajații locațiilor specializate, acestea vor fi așezate într-o cutie separată, în vederea dezinfecției.

De asemenea, operatorii economici vor asigura informarea clienților despre obligațiile de adoptare a măsurilor de protecție sanitară prin afișarea în exteriorul locației a unui poster de informare cu privire la măsurile obligatorii care trebuie respectate în incinta acesteia (respectarea distanței minime de siguranță între persoane și a marcajelor de distanțare, folosirea obligatorie a măștii/vizierei de protecție),  cu privire la măsurile obligatorii de distanțare socială, regulile de conduită din incintă și adoptarea unui comportament responsabil și cu privire la obligativitatea respectării măsurilor de protecție sanitară.

În ceea ce privește clienții sălilor de pariuri sportive, aceștia au obligația să poarte măști de protecție care să acopere nasul și gura și să  respecte regulile de igienă a mâinilor și de etichetă respiratorie. Totodată, aceștia vor trebui să își dezinfecteze mâinile cu dezinfectanți avizați/autorizați la intrarea în sala de pariuri și ori de câte ori este necesar (de exemplu, după contactul cu zone cu atingere comună).

Ordinul 1088/1910/2020 mai prevede o serie de reguli privind monitorizarea respectării protocoalelor și regulilor, precum și cu privire la gestionarea cazurilor de COVID-19 în rândul propriilor angajați. Precizăm că angajatorul are obligația de a informa direcția sanitara publică județeană sau a municipiului București în vederea efectuării investigației epidemiologice atunci când apare simptomatologia în incinta spațiilor specializate.

 1. Reguli privind desfășurarea activității de jocuri de noroc

Regulamentul conținut de Ordinul 1088/1910/2020 reprezintă setul minimal de reguli care vor fi adaptate la nivel de societate care realizează activitatea economică de exploatare a jocurilor de noroc în funcție de specificul activității, de dimensiunea locațiilor în care se realizează respectiva activitate economică și alte condiții specifice. Mai mult, fiecare organizator de jocuri de noroc va emite propriile proceduri privind siguranța sanitară la nivel de puncte de lucru pornind de la regulamentul de măsuri, de la Recomandările de sănătate publică pentru măsuri specifice ce vor fi dispuse de instituțiile competente privind reluarea activității după încetarea stării de urgență și Măsurile de prevenire și control a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 publicate periodic de Ministerul Afacerilor Interne.

În primul rând, Ordinul 1088/1910/2020 prevede reguli privind amenajarea spațiilor în care se desfășoară jocurile de noroc. Astfel, aparatele electronice sau mesele de joc pentru jocuri de noroc vor fi scoase din funcțiune și/sau mutate pentru a permite distanțarea de cel puțin 1,5 metri între participanți sau, în funcție de situație, se vor monta panouri separatoare. Orice zonă care prezintă potențialul de a produce aglomerație va fi marcată în mod clar pentru distanțarea fizică minimă de 1,5 m între angajați, personalul care deservește activitatea organizatorului, participanții la joc și orice altă persoană care intră în incinta punctului de lucru: de exemplu, lângă casierie, în spatele aparatelor presupus a fi ocupate sau la intrare. Mai mult, nu este permisă staționarea în sala de joc a persoanei care nu are intenția de a începe sau are deja încheiată sesiunea de joc.

De asemenea, se instituie regula ca orice aparat/automat de cafea, alte produse și/sau dozator de apă să fie manipulate doar de către angajații punctelor de lucru, iar pentru servirea băuturilor și produselor alimentare se vor utiliza recipiente de unică folosință.

Ordinul 1088/1910/2020 prevede o serie de reguli specifice în funcție de specificul jocului, dar toate fiind menite să asigure respectarea distanțării de siguranță.

Numărul maxim de participanți admiși simultan în locație va fi de 1 persoană/4 mp, în faza de alertă/prevenție, cu relaxarea măsurii în momentul relaxării restricțiilor la nivel național. De asemenea, este permis un singur client per aparat electronic pentru jocuri de noroc, iar aparatele, suprafețele de lucru și de joc vor fi dezinfectate la intervale de maximum 12 ore.

Ordinul 1088/1910/2020 instituie o serie de obligații și în sarcina clienților:

a) accesul clienților care au fost în contact cu persoane infectate cu SARS-CoV-2 sau care vin din zone de risc este interzis. Interdicția va fi comunicată prin materiale de informare (afișe) la intrarea în săli. De asemenea, este interzis accesul persoanei care prezintă simptomatologia specifică coronavirusului, în urma triajului epidemiologic realizat la intrarea în locație;

b) accesul în interiorul sălii de joc al clienților se va face, obligatoriu, cu mască ce va fi purtată pe tot parcursul vizitei clientului în locație;

c) clienții au obligația de a își igieniza adecvat mâinile fie prin spălare cu apă și săpun, fie prin utilizarea dezinfectanților avizați pentru mâini, pe bază de alcool, acolo unde nu există grupuri sanitare (la intrare și ulterior la punctele de joc);

d) participanții la joc au obligația de a păstra distanța de 1,5 m față de alte persoane din incinta locației.

Operatorul va informa clienții despre obligațiile de adoptare a măsurilor de protecție sanitară prin postere de informare amplasate în exteriorul locației, în locația de joc, precum și la toalete, precizând măsurile de distanțare, tehnica corectă de spălare a mâinilor dar și purtarea măștii în mod corespunzător.

Ordinul 1088/1910/2020 reiterează regulile privind informarea angajaților, instruirea acestora și afișarea materialelor informative la locul de muncă, precum și cu privire la  gestionarea cazurilor de COVID-19 în rândul propriilor angajați, inclusiv obligația de a contacta direcțiile generale de sănătate publică competente pentru efectuarea investigației epidemiologice.

Această informare nu reprezintă consultanță juridică. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați.

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars