Prelungirea stării de alertă vine cu noi reguli și relaxări

Marți, 16 iunie 2020, în Monitorul Oficial nr. 515 din 16 iunie 2020 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 („HG 476/2020”). Astfel, începând cu 17 iunie este prelungită cu 30 de zile starea de alertă, aceasta urmând să înceteze pe 16 iulie 2020, sub rezerva aprobării de către Parlament.

Pe de o parte, situația îmbolnăvirilor la nivel național continuă să fie suficient de îngrijorătoare cât să justifice prelungirea stării de alertă și impunerea unor măsuri de protecție, pe de altă parte, există o presiune semnificativă pentru facilitarea relansării activităților economice pentru a preveni un colaps. Pe acest fond, remarcăm că, la nivel de principiu, se mențin restricții importante, dar care sunt neutralizate de listele lungi de excepții.

În contextul încetării aplicabilității Hotărârii de Guvern nr. 394/2020, este de menționat că actele normative emise pentru punerea în aplicare a dispozițiilor acestei hotărâri, cum ar fi ordinele miniștrilor, rămân aplicabile, în măsura în care dispozițiile acestora nu contravin măsurilor stabilite în anexele HG 476/2020. La fel ca Hotărârea inițială de instituire a stării de alertă, și HG 476/2020 indică principalele restricții, cu mențiunea că implementarea acestora se face în temeiul actelor de aplicare emise de Miniștrii competenți.
În cele ce urmează, prezentăm o selecție a principalelor măsuri prevăzute în HG 476/2020.

1. Măsuri generale

În spaţiile publice închise, spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun şi la locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi ministrului afacerilor interne. Având în vedere că la momentul acestei informări nu a fost publicat în Monitorul Oficial un nou ordin referitor la obligativitatea purtării măștii, Ordinul nr. 874/81/2020 își păstrează aplicabilitatea până la intrarea în vigoare a unui nou ordin.

Deși regula stabilită de HG 476/2020 este interzicerea acelor tipuri de întruniri în spaţii deschise, precum şi a întrunirilor de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de divertisment în spaţii închise care nu sunt expres permise, lista excepțiilor este semnificativ lărgită pentru această perioadă. Indicăm mai jos pe scurt:

1.1. Activități sportive și recreative

1.1.1. În ceea ce privește activitățile sportive, altele decât sporturile de contact, antrenamentele, cantonamentele și competițiile sportive vor putea fi desfășurate numai cu respectarea condițiilor stabilite prin ordin comun al ministrului tineretului şi sportului şi ministrului sănătăţii. De asemenea, se vor putea desfășura fără spectatori competiţiile sportive organizate în aer liber sau în bazine acoperite ori aflate în aer liber, în condițiile stabilite prin ordinul comun menționat anterior.

1.1.2. Activitatea de pregătire fizică în spații închise este permisă numai cu respectarea regulilor de distanţare între participanţi, astfel încât să se asigure minimum 7 m2/persoană.

1.1.3. Activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, precum ciclismul, drumeţiile, alergarea, canotajul, alpinismul, vânătoarea, pescuitul se vor putea desfășura cu participarea a cel mult 6 persoane care nu locuiesc împreună. De asemenea, se elimină restricțiile de circulație ale persoanelor fizice și se mărește la 6 numărul de persoane care pot forma un grup pietonal în interiorul localităților.

1.2. Activițăți culturale și artistice

Este permisă desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii. HG 476/2020 prevede totodată posibilitatea organizării şi desfăşurării în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale însă numai cu participarea a cel mult 500 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanţă de minimum 2 metri unul faţă de celălalt, precum şi cu purtarea măştii de protecţie.

1.3. Activități ale cultelor religioase

Este permisă desfășurarea activității cultelor religioase, inclusiv a slujbelor şi rugăciunilor colective, atât în interiorul, cât și în afara lăcaşurilor de cult cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi ministrului afacerilor interne.

1.4. Evenimente private

Organizarea evenimentelor private este permisă în spații închise, cu condiția ca numărul de participanți să nu depășească 20 de persoane, iar în spații deschise, cu condiția ca numărul de participanți să nu depășească 50 de persoane și, bineînțeles, cu respectarea regulilor de distanţare fizică.

2. Măsuri în domeniul economic

2.1. Triajul epidemiologic rămâne obligatoriu

Este menținută obligativitatea triajului epidemiologic a angajaților și vizitatorilor și a dezinfectării mâinilor la intrarea în sediul instituțiilor și autorităților publice, profesioniștilor și a operatorilor economici, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne. Până la emiterea unui nou ordin, se aplică prevederile Ordinului nr. 874/81/2020 din data de 22 mai 2020. Amintim că la efectuarea triajului epidemiologic nu se înregistrează date cu caracter personal. Triajul presupune măsurarea temperaturii cu dispozitive non contact și observarea semnelor și simptomelor respiratorii.

2.2. Activitatea de servire a produselor alimentare și a băuturilor

Se menține suspendarea consumului produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, din interiorul clădirilor. Cu toate acestea, în aceste spaţii sunt permise prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective (de tip take away, drive-in, food delivery).

De asemenea este permisă prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber (tip terasă, grădină etc.), cu respectarea următoarelor condiții: (i) asigurarea unei distanţe de minimum 2 m între mese; (ii) participarea a maximum 4 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite; şi (iii) cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. Având în vedere că nu a fost publicat un nou ordin în Monitorul Oficial, Ordinul nr. 966/1809/105/2020 continuă să se aplice, în măsura în care nu contravine prevederilor HG 476/2020.

Totodată, în interiorul centrelor comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici nu se va permite:

a) activitatea restaurantelor, cafenelelor sau a altor asemenea unităţi de alimentaţie publică, cu excepţia celor care funcţionează potrivit prevederilor de mai sus;

b) exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri şi a cinematografelor.
Pentru o prezentare a regulilor privind activitatea în centrele comerciale, vă invităm să accesați materialul din acest link.

2.3. Activitatea unor categorii de operatori economici

HG 476/2020 prevede o serie de prevederi speciale pentru anumite categorii de operatori economici. Astfel, operatorii economici care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc, îngrijire personală, primire turistică cu funcţiuni de cazare, precum şi activităţi de lucru în birouri cu spaţii comune în sistem deschis vor trebui să respecte norme de prevenire prevăzute prin ordin comun al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al ministrului sănătăţii. În cazul operatorilor economici care desfășoară activități de jocuri de noroc, activitatea acestora se va putea desfășura numai cu respectarea regulamentului prevăzut de Ordinul 1088/1910/2020, care își păstrează aplicabilitatea până la emiterea unui nou ordin comun, în măsura în care nu conține prevederi contrare HG 476/2020. Pentru câteva informații despre aceste reguli, vă invităm să accesați materialul din acest link.
O serie de dispoziții vizează și activitatea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare a ştrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau sălilor de sport/fitness. Aceștia au obligația de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii.

Totodată, se permite accesul pe plaje amenajate, în condiții care includ, printre altele, regula ca suprafaţa sectorului de plajă amenajată folosită pentru închirierea şezlongurilor şi umbrelelor în suport fix trebuie să fie de maximum 70% din suprafaţa totală închiriată, cu păstrarea unei distanțe de 2 m între șezlongurile utilizate de familii diferite. Accesul pe plaja neamenajată este permis în mod liber, cu menţinerea unei distanţe de cel puţin 2 m între persoane în orice moment, cu excepţia membrilor aceleiaşi familii.

3. Măsuri privind domeniul transporturilor

HG 476/2020 stabilește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatorii economici din aviaţie spre Belgia, Franța, Iran, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Spania, Statele Unite ale Americii și Turcia și din aceste țări către România pentru toate aeroporturile din România. În măsura în care vreuna din aceste țări face obiectul excepției de la carantinare/izolare stabilite de Institutul Național de Sănătate Publică și aprobate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, se vor putea relua zborurile către și dinspre tările respective.

Nu sunt supuse acestei suspendări anumite tipuri de zboruri precum: zboruri efectuate cu aeronave de stat, de transport de marfă şi/sau corespondenţă, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgenţă, aterizări tehnice necomerciale sau zboruri efectuate de transportatori aerieni deţinători de licenţă de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), din alte state către România pentru repatrierea cetăţenilor români, cu avizul Autorităţii Aeronautice Civile Române, în baza acordului Ministerului Afacerilor Interne şi al Ministerului Afacerilor Externe.

Sunt exceptate, de asemenea zborurile pentru transportul lucrătorilor sezonieri sau pentru repatrierea unor cetățeni străini, din România către alte state, cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române și al autorității competente din statul de destinație sau efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor din sectorul transporturilor prevăzuți în anexa nr. 3 la Comunicarea privind implementarea Culoarelor Verzi („Green Lanes”), din România către alte state și din alte state către România, cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române, al Ministerului Afacerilor Externe și al autorității competente din statul de destinație.

4. Măsuri privind intrarea pe teritoriul României

4.1. Extinderea categoriilor de persoane care pot intra pe teritoriul României

În ceea ce privește intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor, putem observa o relaxare a restricțiilor în vigoare până la acest moment, sfera categoriilor de persoane exceptate de la interdicția generală fiind semnificativ extinsă. Astfel, este permisă intrarea pe teritoriul României a cetățenilor străini și apatrizilor care fac parte din următoarele categorii:

a) membri de familie ai cetățenilor români sau membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România;

b) persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autorități ori un document echivalent acestora emis de autoritățile altor state, potrivit legislației Uniunii Europene;

c) persoane care se deplasează în interes profesional, respectiv cadre medicale, cercetători în domeniul medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatrică, precum și transportatorii și alte categorii de personal implicat în transportul de bunuri care asigură astfel de transporturi necesare;

d) personal diplomatic sau consular, personal al organizațiilor internaționale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;

e) persoane în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare, pasageri care călătoresc din motive imperative și persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive umanitare.

4.2. Obligația de carantinare/izolare

Cu privire la persoanele care vin în România din țările care nu fac obiectul excepției de la carantinare/izolare, stabilită de Institutul Național de Sănătate Publică și aprobată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, se instituie pe o perioadă de 14 zile măsura carantinării/izolării la locuința/locația declarată de persoana în cauză.

În cazul persoanelor care vin în România din țările care fac obiectul excepției de la carantinare/izolare, dar care, înaintea plecării din țara respectivă, nu au stat cel puțin 14 zile pe teritoriul acesteia, se aplică măsura intrării în carantină/izolare la locuința/locația declarată de persoana în cauză.

Persoanele care fie au plecat din România şi petrec o perioadă mai scurtă de 14 zile în altă ţară exceptată de la măsura carantinării/izolării, fie au petrecut o perioadă de cel puţin 14 zile cumulativ în ţări exceptate de la măsura carantinării/izolării nu intră în carantină/izolare la intrarea în România.

Aceste prevederi nu sunt aplicabile anumitor categorii de persoane care nu prezintă simptome asociate COVID-19, dintre care menționăm: conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone sau conducătorii autovehiculelor pentru transport persoane care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, piloții de aeronave și personalul navigant, mecanicii de locomotivă și personalul feroviar, lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau Republica Moldova, precum și cetățenii români angajați ai operatorilor economici din țările menționate (care la intrarea în țară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi), angajați ai operatorilor economici din România care efectuează lucrări în afara teritoriului României, la întoarcerea în țară (dacă dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul din afara teritoriului național) și reprezentanții companiilor străine care au filiale/sucursale/reprezentanțe sau agenții pe teritoriul național (dacă la intrarea pe teritoriul României dovedesc raporturile contractuale cu entitățile economice de pe teritoriul național).

Această informare nu reprezintă consultanță juridică. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați.

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars