Modificări legislative privind șomajul tehnic, reducerea timpului de lucru (kurzarbeit) și ajutorul pentru telemuncă

Luni, 7 decembrie 2020, în Monitorul Oficial a fost publicată o nouă Ordonanță de urgență a Guvernului cu nr. 211/2020[1],ce reglementează, în esență, prelungirea aplicării unor măsuri de susținere a mediului de afaceri în ceea ce privește relațiile de muncă.

La scurt timp după, marți, 8 decembrie 2020, Președintele României a promulgat Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020[2] prin care sunt aduse modificări privind mecanismul de reducere a timpului de lucru a salariaților (kurzarbeit), dar și cu privire la ajutorul pentru telemuncă. Legea nr. 282/2020 a fost publicată în Monitorul Oficial în data de 9 decembrie 2020 și va intra în vigoare în data de 12 decembrie 2020.

1. Prelungirea unor măsuri de sprijinire a angajaților și profesioniștilor

Prin intermediul OUG nr. 211/2020 se prelungește, până la data de 30 iunie 2021, măsura șomajului tehnic suportat din bugetul asigurărilor de șomaj pentru salariații societăților care își desfășoară activitatea în domenii în care există în continuare restricții, salariații societăților a căror activitate se suspendă ca urmare a anchetei epidemiologice efectuate de direcțiile de sănătate publică și alți profesioniști.

2. Modificări privind reducerea timpului de lucru (kurzarbeit)

OUG nr. 211/2020 reglementează anumite modificări și elemente de noutate privind mecanismul de reducere a timpului de lucru (kurzarbeit).

Deși intenția Guvernului pare a fi aceea de a veni în sprijinul angajatorilor și de a flexibiliza regimul juridic al kurzarbeit, o serie de modificări sunt lipsite de conținut prin intrarea în vigoare a Legii nr. 282/2020, întrucât sunt reglementate și de acest act normativ. Or, întrucât Legea nr. 282/2020 va intra în vigoare la un moment ulterior, aceasta va avea prioritate acolo unde există suprapuneri între cele două acte normative.

Modificările relevante din cele două acte normative sunt:

a) OUG 118/2020 prevede că timpul de lucru va putea fi redus cu cel mult 80% din durata lunară stabilită potrivit contractului individual de muncă (anterior, limita maximă era de 50%);

 • Modificată de Legea 282/2020: începând cu 12 decembrie, se revine la posibilitatea de a reduce timpul de lucru cu cel mult 50% din durata acestuia, calculată pe bază săptămânală sau lunară, potrivit contractului individual de muncă.

b) Potrivit OUG 118 /2020, cele cel puțin 5 zile lucrătoare de reducere a timpului de lucru nu vor mai trebui să fie consecutive;

 • Legea 282/2020 menține această prevedere;

c) OUG 118 /2020 mai prevede că interdicția de a angaja personal pentru prestarea unor activități identice ori similare cu cele prestate de salariații al căror timp de muncă este redus/ de a subcontracta activitățile desfășurate de aceștia se va raporta strict la locurile de muncă în care salariații își desfășoară efectiv activitatea, situate în perimetrul asigurat de angajator, la nivelul cărora se aplică măsura de reducere a timpului de lucru. Anterior, interdicția se raporta și la nivelul filialelor, sucursalelor sau altor sedii secundare, fără a fi clar dacă sunt vizate doar cele unde a fost redus timpul de lucru al unor salariați sau la toate aceste unități ale societății.

 • Legea 282/2020 menține această prevedere, reintroducând o formă aproape identică cu cea din forma inițială;

d) OUG 118/2020 clarifică faptul că interdicția cumulului indemnizației pentru reducerea timpului de lucru (kurzabeit) cu alte măsuri enumerate la art. 7 alin. (2) din OUG nr. 132/2020 se aplică doar dacă perioadele de acordare a acestora se suprapun.

Suplimentar, Legea 282/2020:

a) Clarifică faptul  că indemnizația de 75% are în vedere diferența dintre salariul de bază brut lunar din contractul individual de muncă și salariul de bază brut lunar aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă. Indemnizația va fi decontată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în cel mult 5 zile de la emiterea de către agenția pentru ocuparea forței de muncă a deciziei prin care se constată respectarea condițiilor prevăzute de lege;

b) Prevede că interdicția de remunerare suplimentară a structurii de management a angajatorului va viza doar acordarea de bonusuri, fiind eliminată referirea la „alte adaosuri”;

c) Clarifică faptul că perioadele în care salariații beneficiază de indemnizația pentru reducerea timpului de muncă constituie stagiu asimilat în sistemul asigurărilor pentru șomaj.

Totodată, Legea nr. 282/2020 aduce următoarele prevederi noi pentru decontarea indemnizațiilor, ce vor fi cuprinse într-un nou articol 11 din OUG nr. 132/2020:

a) În vederea decontării indemnizațiilor pentru reducerea timpului de lucru, angajatorii vor depune o cerere însoțită de următoarele documente:

 • copie a deciziei privind reducerea timpului de muncă, semnată de angajat că a luat la cunoștință;
 • balanța lunară de verificare, pentru perioada prevăzută la art. 1 alin. (11) lit. b) (i.e., luna anterioară aplicării măsurii sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia);
 • un acord încheiat cu reprezentanții sindicatului sau, dacă nu există un sindicat, cu reprezentanții salariaților, referitor la procentul din numărul de salariați pentru care s-a dispus reducerea timpului de muncă;
 • lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizația pentru reducerea timpului de muncă;
 • copie a documentelor de plată a salariilor, cu evidențierea plății indemnizației.

b) Cererea de decontare și documentele precizate mai sus se depun de către angajator, în format electronic sau letric, până la data de 25 a fiecărei luni pentru plata indemnizației din luna anterioară, la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană/ a municipiului București, în raza căreia își are sediul social.

c) Agenția pentru  ocuparea forței de muncă va verifica documentele depuse de angajator și, în cel mult 5 zile de la depunerea corectă de către angajator a documentației, va emite o decizie prin care va preciza că sunt respectate de către angajator condițiile prevăzute de lege (cum precizam anterior, în cel mult 5 zile de la emiterea acestei decizii, agențiile au obligația de a deconta indemnizațiile).

3. Extinderea ajutorului de telemuncă și pentru salariații care au lucrat în telemuncă pe durata stării de alertă

Prin Legea nr. 282/2020 se  modifică și categoria salariaților pentru care angajatorii pot beneficia de ajutorul pentru telemuncă, reglementat de art. 6 din OUG nr. 132/2020. Astfel, aceste ajutoare vor putea fi acordate angajaților care au lucrat în regim de telemuncă în perioada stării de urgență sau a stării de alertă pentru cel puțin 15 zile lucrătoare.

Având în vedere practica agențiilor pentru ocuparea forței de muncă și răspunsurile primite de la autoritățile publice în ultima perioadă (inclusiv Ministerul Muncii), este foarte posibil ca, în continuare, autoritățile să condiționeze acordarea acestui ajutor de existența unor acte adiționale de telemuncă încheiate cu salariații relevanți, pentru care se solicită ajutorul. Bineînțeles, dacă de la momentul angajării s-a prevăzut în contractul individual de muncă desfășurarea activității în regim de telemuncă, această condiție trebuie considerată împlinită.

De asemenea, reamintim că, potrivit unei modificări recente aduse de OUG nr. 182/2020, s-a clarificat faptul că ajutorul nu se acordă angajatorilor care au transmis în REVISAL datele privind telemunca după expirarea termenului legal de înregistrare a modificării.

Nu în ultimul rând, este important de reamintit că ajutoarele pentru telemuncă se acordă, în ordinea depunerii solicitărilor, până la 31 decembrie 2020.


[1] privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă („OUG nr. 211/2020”);
[2] privind măsuri de sprijin destinate salariaților şi angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă („Legea nr. 282/2020”);

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars