Simplificări la înființarea societăților

În data de 2 iulie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 583 Legea nr. 102/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile („Legea 102/2020”), o lege mult așteptată de mediul de afaceri și intens dezbătută în fiecare stadiu al procesului legislativ. Legea nr. 102/2020 aduce importante schimbări pentru procesul de înființare a unei societăți, eliminând anumite cerințe obligatorii sub justificarea relaxării și încurajării dezvoltării mediului de afaceri și a intrat în vigoare în data de 5 iulie 2020.

 1. Eliminarea restricțiilor referitoare la calitatea de asociat într-un SRL cu asociat unic

Cea mai controversată modificare adusă de Legea nr. 102/2020 se referă la eliminarea restricției potrivit căreia (i) pe de o parte, o persoană fizică sau juridică nu poate fi asociat unic decât într-o singură societate cu răspundere limitată, iar pe de altă parte (ii) o societate cu răspundere limitată cu asociat unic nu poate să aibă ca asociat unic o altă societate cu răspundere limitată, alcătuită dintr-o singură persoană. Sancțiunea nerespectării acestor restricții era dizolvarea SRL-ului.

Deși restricția mai putea fi întâlnita și în legislația altor state, de cele mai multe ori investitorii străini s-au arătat surprinși de existența acesteia în cadrul legislativ român, cu atât mai mult cu cât (i) nu exista o procedură riguroasă care să permită cu adevărat verificarea îndeplinirii cerințelor legale când erau asociați străini, (ii) era dificil de explicat de ce se aplică restricțiile unor societăți străine și (iii) nu erau aplicate sancțiuni. Nu în ultimul rând, în practică,  cele două interdicții au fost golite de conținut prin crearea unor structuri artificiale în care controlul era deținut tot de o singură persoană, de genul constituirea unei societăți Z având doi asociați, persoana fizică X și societatea Y, X fiind deja asociat unic in societatea Y, exact situația care se dorea a fi evitată prin instituirea acestei restricții. Astfel, restricțiile privind societățile unipersonale nu au reușit să își atingă scopul.

Principalul motiv pentru care au existat opoziții la eliminarea acestor interdicții a fost legat de faptul că nu au fost propuse și măsuri eficiente care să protejeze mediul de afaceri de structuri prin care răspunderea poate fi dispersată sau prin care se pot obține beneficii suplimentare artificiale de natură fiscală.

Atât la nivelul Uniunii Europene, cât și în Romania, se iau măsuri pentru transparentizarea structurilor societare, inclusiv prin instituirea obligației declarării beneficiarului real al societăților, iar acestea reprezintă un pas înainte pentru un mediu de afaceri mai curat. Mai sunt, însă, necesare și alte intervenții.

Consecința formală a acestei modificări este că nu mai este necesară la înființarea unei societăți unipersonale declarația pe proprie răspundere potrivit căreia fie (i) asociatul unic are calitatea de asociat unic doar într-o singură societate cu răspundere limitată, fie (ii) societatea cu răspundere limitată cu asociat unic nu este asociat unic în altă societate cu răspundere limitată.

 1. Posibilitatea înregistrării mai multor sedii sociale în același spațiu

O altă modificare introdusă de Legea 102/2020 are ca rezultat permisiunea ca numărul societăților ce funcționează într-un imobil să poată depăși numărul de încăperi sau spații distincte obținute prin partajare.

În consecință este înlăturată și obligația de a prezenta la momentul înființării unei societăți certificatul emis de organul fiscal care să prevadă existența unui singur sediu social înregistrat într-un anumit spațiu si implicit obligația de a depune o declarație pe proprie răspundere de nesuprapunere, potrivit căreia spațiul în care figurează mai multe sedii sociale înregistrate este delimitat astfel încât să permită funcționarea mai multor societăți.

 1. Renunțarea la acordul din partea vecinilor în cazul schimbării destinației de locuință pentru înregistrarea sediului social

O altă simplificare vine din eliminarea obligației de a prezenta acordul vecinilor privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință, în situațiile în care în sediul social situat în imobilul respectiv nu vor fi desfășurate activități efective, conform declarației depuse de administratorul sau, după caz, administratorii societății relevante.

Considerăm că această modificare este binevenită, evitându-se astfel impedimente generate de eventualele refuzuri abuzive din partea vecinilor sau, după caz, reprezentanților asociației de proprietari din respectivul imobil.

 1. Scurtă privire asupra parcursului procesului legislativ

Ca o notă generală, procesul legislativ parcurs a fost unul de durată, având în vedere că proiectul acestei legi a fost înregistrat la Senat încă din anul 2017. După adoptarea în Camera Deputaților (camera decizională), în decembrie 2019, a fost transmis spre reexaminare la solicitarea Președintelui României.

Principalele critici aduse prin cererea de reexaminare se refereau la consecințele eliminării restricțiilor cu privire la calitatea de asociat într-un SRL cu asociat unic, fără înlocuirea lor cu alte mecanisme care să atingă scopul vizat inițial, consecințe precum împiedicarea transferului activității de la o societate la alta sau crearea de societăți distincte pentru o singură activitate comercială, în scopul obținerii de beneficii specifice, de regulă de natură fiscală. O altă critică adusă acestor modificări se referă la îngreunarea eforturilor de combatere a evaziunii fiscale prin renunțarea la măsurile legislative care prevăd funcționarea societăților în spații distincte sau în spații distinct partajate, prin raportare la structura și suprafața utilă a imobilului.

O altă întârziere a procesului legislativ a fost generată de faptul că, ulterior adoptării de către Parlament a legii în urma reexaminării solicitate de către Președinte, Guvernul a sesizat Curtea Constituțională în vedere declarării dispozițiilor Legii nr. 102/2020 neconstituționale, prin raportate la dispozițiile constituționale referitoare la statul de drept, principiul legalității, libertatea economiei și economia și integrarea în Uniunea Europeană.

Curtea Constituțională, prin Decizia nr. 372 din data de 17 iunie 2020, a respins obiecția de neconstituționalitate în parte ca inadmisibilă, susținând nerespectarea termenelor procedurale prevăzute în acest sens, și în parte ca neîntemeiată, motivând că sesizarea după reexaminarea legii nu poate avea ca obiect decât dispozițiile propunerii legislative nou apărute în procesul de reexaminare, care în situația dată, aveau în vederea doar dispoziții cu un conținut tehnico-administrativ, de natură să înlăture o necorelare indicată prin cererea de reexaminare (care consta în faptul că deși era înlăturată cerința înregistrării sediului social într-un spațiu distinct, la autentificarea sau conferirea de dată certă a actului constitutiv era prevăzută obligația prezentării certificatului emis de organele fiscale).

Față de Decizia nr. 372/2020 a Curții Constituționale a fost formulată și o opinie separată, potrivit căreia argumentele aduse pentru respingerea ca inadmisibilă a obiecției de neconstituționalitate nu pot fi primite, având în vedere că cererea de reexaminare viza propunerea legislativă în ansamblul său, în timp ce reexaminarea efectuată de Parlament s-a aplecat doar asupra îndepărtării necorelării sus menționate. Pe fond, opinia separată prevede că modificările aduse contravin obligațiilor ce revin statului pentru realizarea unei economii de piață, creându-se un cadru normativ eliptic, ce nu mai asigură efectele scontate prin interdicția unui număr nelimitat de societăți cu asociat unic, respectiv disciplina economică, transparentizarea mediului de afaceri și combaterea evaziunii fiscale, obiective urmărite și de reglementări relevante ale Uniunii Europene, fapt ce duce la nerespectarea dispozițiilor constituționale privind integrarea în Uniunea Europeană, libertatea economică și privind economia.

Concluzionând, modificările introduse prin Legea nr. 102/2020, respectiv renunțarea la anumite cerințe obligatorii impuse antreprenorilor în procesul de înființare a unei societăți, sunt binevenite și simplifică destul de mult acest proces. Ne așteptăm ca pe alocuri să vedem și simplificări ale structurilor grupurilor de societăți, generate de eliminarea societăților intermediare care erau folosite pentru a construi în jurul restricției, lucru ce ar putea duce până la urmă la facilitarea procesului de identificare a beneficiarilor reali ai societăților și la stimularea mediului de afaceri, putând fi văzută ca un argument pentru investitorii români și străini să dezvolte activități în România.

Această informare nu reprezintă consultanță juridică. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați.

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars