Aspecte cheie privind aplicarea amanarii la plata a creditelor in contextul pandemiei Covid-19

Pe 6 aprilie 2020 au intrat in vigoare Normele de aplicare (“Normele”) a OUG 37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de institutii de credit si institutii financiare nebancare anumitor categorii de debitori (“OUG 37/2020”). In timp ce Normele detaliaza aspecte precum criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii suspendarii si mecanismul acordarii acesteia, creeaza si destul de neclaritati si ridica mai multe semne de intrebare, ceea ce rezulta in dificultati operationale pentru partile relevante, care oricum se confrunta cu situatii dificile.

Aceasta informare legislativa are in vedere aspectele de noutate si aduse de Norme in vederea implementarii prevederilor OUG 37/2020 – pentru detalii cu privire la continutul acesteia  puteti consulta materialul nostru AICI.

Creditele in legatura cu care se poate obtine suspendarea

Creditele in legatura cu care se poate obtine suspendarea sunt cele (i) acordate pana la 30 martie 2020 inclusiv; (ii) care au scadenta finala ulterioara 30 martie 2020 inclusiv, (iii) a caror scadenta nu a fost declarata anticipat pana la 30 martie 2020 inclusiv; si (iv) care nu au inregistrat restante la 16 martie 2020 sau daca au existat, acestea au fost stinse pana la data solicitarii de suspendare facuta de catre debitor.

Criteriile de eligibilitate a debitorilor

Normele detaliaza criteriile ce trebuie indeplinite de debitorii care solicita suspendarea, acestea fiind diferite pe categorie de debitori. Observam faptul ca limbajul mai extins folosit in prevederile din Norme, referitoare la criteriile de eligibilitate pentru debitorii persoane juridice, este insuficient corelat cu cel din OUG 37/2020, ducand astfel la posibila interpretare ca obtinerea certificatului de stare de urgenta nu ar mai fi obligatorie pentru debitorii persoane juridice atata timp cat acestia declara pe propria raspundere ca activitatea lor a fost intrerupta partial sau total ca efect al deciziilor emise de autoritatile publice competente in perioada starii de urgenta. Este necesara si de dorit o interpretare oficiala din partea autoritatilor privind intentia de relaxare a formelor in cazul debitorilor persoane juridice pentru a se atinge uniformitatea in interpretarea si aplicarea unor facilitati cu caracter extraordinar care intervin asupra unor contracte in derulare. Pentru detalii suplimentare privind certificatul pentru situatii de urgenta puteti consulta materialul nostru AICI.

Debitorii persoane fizice

Cererea de suspendare a debitorilor, persoane fizice, trebuie insotita de o declaratie pe propria raspundere prin care atesta ca:

 • veniturile sale si/sau cele aferente familiei au fost afectate direct sau indirect de situatia grava generata de pandemia Covid-19 fata de nivelul inregistrat anterior declararii starii de urgenta; si
 • se afla in imposibilitatea de a onora obligatiile de plata aferente creditului, ca urmare a unor cauze precum
 • intrarea debitorului sau a membrilor familiei acestuia in somaj tehnic ca efect al inchiderii/restrangerii activitatii angajatorului;
 • concedierea debitorului sau membrilor familiei acestuia;
 • reducerea salariului debitorului sau membrilor familiei acestuia;
 • plasarea debitorului in carantina institutionalizata sau izolare la domiciliu;
 • imbolnavirea cu Covid-19.

Situatiilor enumerate mai sus nu sunt exhaustivea, alte situatii similare putand fi luate in considerare.

Alti debitori decat persoanele fizice

Debitorii altii decat persoanele fizice trebuie sa nu fie in insolventa la data solicitarii pentru a beneficia de suspsnedare. In plus, cererea de suspendare a acestora trebuie insotita de o declaratie pe propria raspundere confirmand ca veniturile lor au fost afectate direct sau indirect de situatia grava generata de pandemia Covid-19 si se afla in imposibilitatea de a onora obligatiile de plata aferente creditului. Mai specific:

 1. in cazul persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor familiale si individuale, profesiilor liberale sau exercitate în baza unei legi speciale, activitatea trebuie sa fi fost intrerupta ca efect al deciziilor emise de autoritatile publice, pe perioada starii de urgenta, cu urmatoarele urmari: restrangerea pietei de desfacere, restrangerea numarului de angajati, diminuarea numarului de furnizori etc.;
 1. in cazul persoanelor juridice, acestea trebuie sa detina certificatul de situatie de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri sau certificatul pentru situatii de urgenta prin care se constata diminuarea veniturilor sau a incasarilor cu minimum 25% in luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie si februarie 2020 sau  activitatea lor a fost intrerupta partial sau total ca efect al deciziilor emise de autoritatile publice competente in perioada starii de urgenta ce au avut ca urmare restrangerea pietei de desfacere, restrangerea numarului de angajati, diminuarea numarului de furnizori, etc.

Normele mentioneaza ca in cazul persoanelor juridice cererea se va formula de reprezentantul legal al acesteia, inca societatile trebuie sa tina cont de prevederile actelor sale constitutive si cele de drept societar pentru a analiza ce aprobari interne sunt necesare in legatura cu formularea acestei solicitari, care ar condice la amendarea contractelor de finantare relevante.

Ce debite pot fi suspendate

Coroborand prevederile OUG 37/2020 si ale Normelor, pare ca suspendarea ar trebui sa se aplice de la solicitarea debitorului, perioada de creditare urmand a fi prelungita cu durata suspendarii. Avand in vedere insa ca criteriul privind plata ratelor la zi este stabilit prin raportare la 16 martie (data la care a fost instituita starea de urgenta si de la care probabil au inceput sa se resmta efectele pandemiei), este neclar care este regimul ratelor devenite scadente intre 16 martie si data la care debitorul comunica cererea de suspendare.

O interpretare flexibila ar putea fi in sensul ca desi suspendarea se aplica de la data cererii, ea ar putea acoperi si anterioare solicitarii (adica cele aparute dupa 16 martie). O clarificare legislativa ar fi foarte utila in acest sens, pentru a ajuta atat creditorii cat si debitorii relevanti sa lucreze impreuna cat mai eficient in scopul depasirii dificultatilor actuale.

Procedura de suspendare a obligatiei de plata

Debitorii pot transmite catre creditori cererea de suspendare a obligatiei de plata a ratelor in 45 de zile de la intrarea in vigoare a OUG 37/2020, adica pana la data de 14 mai 2020. Cererea poate fi transmisa (i) letric – prin posta, (ii) prin posta electronica, sau (iii) prin telefon la un numar special alocat de catre creditori pentru aceasta situatie. Creditorul trebuie sa analizeze solicitarea debitorului si, in 15 zile de la data primirii acesteia, sa comunice debitorului decizia de aprobare sau respingere.

Daca cererea de suspendare este aprobata nu este necesara incheierea unor acte aditionale. Modificarea clauzelor contractuale, precum si noul grafic de rambursare a creditului si, in cazul creditelor ipotecare, graficul de rambursare a dobanzilor esalonate pe termen de 60 de luni, trebuie notificate de creditor debitorului in 30 de zile de la primirea solicitarii, in format letric, prin posta electronica, sau printr-un alt mijloc de comunicare la distanta. In graficul de rambursare a creditului, revizuit dupa acordarea facilitatii de suspendare a obligatiei de plata, va fi mentionata rata de dobanda care se mentine la nivelul prevazut in contractul de credit initial incheiat intre debitor si creditor.

Prelungirea duratei contractuale pentru contractul de credit produce efecte retroactiv, de la data comunicarii de catre debitor a solicitarii de suspendare catre creditor.

Situatia garantilor si a altor parti la contractul de credit

Desi Normele nu sunt complet clare in privinta termenului aplicabil, pare ca creditorul trebuie sa notifice si eventualii garanti in legatura cu decizia de suspendare si apoi cu modificarea clauzelor contractuale si extinderea garantiei. Cu toate acestea, intelegem ca este necesar acordul garantului cu privire la extinderea efectelor suspendarii si asupra sa si garantiei oferite. In practica, acest mecanism ar putea conduce la faptul ca anumite credite ce beneficiaza de faciliatea suspendarii ar putea ramane partial negarantate (e.g. cu privire la perioada de timp pentru care a fost extinsa maturitatea). Ar fi rezonabil insa ca aceasta prevedere legala sa fie citita si interpretata si in corelare cu prevederile garantiilor relevante, unele dintre acestea putand fi acoperitoare si anticipand deja ca vor continua sa se aplice si in masura unor amendamente sau adaptari ale contractelor initiale.

Notam de asemenea ca Normele mentioneaza ca efectele modificarii contractelor in cazul suspendarii se extind si supra codebitorilor numai cu acordul acestora (desi cu privire la codebitori nu sunt specificate nici macar obligatii de notificate/informare cu privire la suspendare). In practica, si aceasta prevedere ar putea conduce la situatii neclare, mai ales acolo unde (asa cum este de obicei cazul in contractele de credit) codebitorii sunt tinuti solidar respnsabili fata de creditor.

Informatii suplimentare privind procedura de garantare a dobanzilor la creditele ipotecare

In cazul creditelor ipotecare incheiate cu persoanele fizice, dobanda aferenta soldului creditului din perioada pentru care s-a dispus amanarea la plata a ratelor nu se capitalizeaza, ci este tratata ca o creanta distincta a debitorului fata de creditorul respectiv, cu dobanda zero. Aceasta creanta trebuie rambursata de debitori pe o perioada de 60 de luni, in rate egale, incepand cu prima luna dupa incetarea perioadei de suspendare a platii ratelor. Replata acestei creante derivate din dobanzile la creditele ipotecare acumulate in perioada de suspendare este garantata de statul roman prin FNGCIMM.

Pentru a beneficia de aceasta garantie din partea statului, creditorii trebuie sa notifice FNGCIMM in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a normelor (6 aprilie 2020) cu privire la incheierea conventiei de garantare al carei model urmeaza a fi stabilit prin ordin al Ministerului Finantelor Publice. Aspectele privitoare la emiterea garantiei de catre FNGCIMM se vor completa cu prevederile din conventiile de garantare dintre fond si creditori pe care le asteptam cu interes.

In baza acestor conventii vor fi emise scrisori de garantie din partea FNGCIMM cu privire la obligatia de rambursare a dobanzilor acumulate in perioada de amanare la plata de catre debitorii persoane fizice din contractele de credit ipotecar. In masura in care acesti debitori nu platesc 3 luni la rand creantele reprezentand dobanzile la credite ipotecare reesalonate, creditorii pot executa scrisoarea de garantie din partea FNGCIMM. Sumele platite de catre stat in executarea scrisorilor de garantie, vor putea fi recuperate de la debitorii respectivi cu titlul de creante bugetare.

Avand in vedere aspectele neclare semnalate si dificultatile de aplicare in practica a acestor norme, ne asteptam la clarificari subsecvente din partea autoritatilor, precum si la o potentiala aplicare neunitara a normelor in randul creditorilor.

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars