Prelungirea șomajului tehnic pentru anumite domenii. Măsuri active pentru revenirea la muncă

Vineri, 29 mai 2020, a fost publicată în Monitorul Oficial noua Ordonanță de urgență nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative, care reglementează măsuri active de sprijin în contextul revenirii la muncă.

Cu titlu preliminar, măsurile active care presupun suportarea de către stat a unei părți din salarii nu se aplică instituțiilor și autorităților publice, precum și nici angajatorilor care la data solicitării lor se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitățile suspendate sau restricții asupra acestora din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

 1. Prelungirea perioadei de suportare de către stat a șomajului tehnic, pentru domeniile unde se mențin restricții

Acordarea de către stat a indemnizației de șomaj tehnic, în tot ori în parte, în condițiile OUG nr. 30/2020, este prelungită pentru toate domeniile de activitate în care se mențin restricții pe durata stării de alertă, până la ridicarea acestor restricții.

 1. Suportarea de către stat a unei părți din salariile angajaților care s-au aflat în șomaj tehnic

Începând cu data de 1 iunie 2020, angajatorii pot solicita de la stat decontarea unei părți din salariul lunar brut al salariaților care au avut contractele individuale de muncă suspendate pe motiv de șomaj tehnic pentru o perioadă de cel puțin 15 zile în perioada stării de urgență sau a stării de alertă.

Măsura activă se va acorda pentru o perioadă de 3 luni și va consta în decontarea unei părți de 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat de fiecare salariat care îndeplinește condițiile prevăzute de ordonanța de urgență.

Această măsură activă este disponibilă atât pentru salariații care au beneficiat de compensațiile oferite de stat pentru șomaj tehnic, cât și pentru cei care nu au beneficiat de acest sprijin financiar pe durata stării de urgență ori a stării de alertă.

Sumele nu pot fi cumulate, pentru același salariat, cu subvențiile care se acordă angajatorilor care au încheiat cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă contracte sau convenții în temeiul art. 80, 85 și 934 din Legea nr. 76/2002 (este vorba despre facilitarea încadrării în muncă a anumitor categorii de persoane: absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ, şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, şomeri de lungă durată sau tineri cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi până la împlinirea vârstei de 25 de ani, care nu au loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la activităţi de formare profesională, sau tineri cu risc de marginalizare socială, menționați în lege).

Angajatorii care au mai multe obiecte de activitate, dintre care cel puțin unul încă se află sub incidența restricțiilor stabilite de autorități, pot opta fie pentru menținerea șomajului tehnic compensat de stat, fie pentru această măsură activă.

Pentru decontarea sumelor, angajatorii vor trebui să suporte integral contravaloarea salariilor angajaților relevanți, iar în luna următoare vor depune la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, în raza cărora își au sediul social: (i) o cerere, (ii) o declarație pe propria răspundere și (iii) lista persoanelor care beneficiază de această măsură, conform modelului care urmează să fie aprobat prin ordin al președintelui ANOFM.

Decontarea din bugetul asigurărilor de șomaj va avea loc în 10 zile de la data îndeplinirii de către angajatori a obligației de declarare și plată a veniturilor salariale și asimilate salariilor din perioada de raportare pentru care se face solicitarea.

Angajatorii care vor aplica pentru această măsură activă vor avea obligația de a menține până la 31 decembrie 2020 raporturile de muncă ale salariaților pentru care statul va deconta o parte din salariu. Această obligație nu se aplică în cazul lucrătorilor sezonieri și nici dacă încetarea contractului de muncă intervine din motive neimputabile angajatorului (de exemplu, prin demisie).

Angajatorii care încetează contractele individuale de muncă anterior datei de 31 decembrie 2020 vor avea obligația de a restitui în totalitate agențiilor pentru ocuparea forței de muncă sumele încasate și dobânda aferentă, pentru fiecare persoană pentru care nu a fost respectat termenul de menținere a contractului de muncă.

 1. Suportarea de către stat a unei părți din salariile unor categorii de noi angajați

Ordonanța de urgență reglementează măsuri de sprijin pentru angajatorii care angajează până în data de 31 decembrie 2020, cu normă întreagă și pe durată nedeterminată, persoane care fac parte din una dintre următoarele categorii:

 • Persoane în vârstă de peste 50 de ani, înregistrate ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor în perioada stării de urgență ori a stării de alertă;
 • Persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani, înregistrate ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă;
 • Cetățeni români cărora le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini aflate în derulare pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor. OUG nr. 92/2020 face trimitere la condițiile aplicabile celorlalte categorii, motiv pentru care credem că pentru această categorie de persoane vor fi aplicabile atât cerința înregistrării ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, cât și cerința încetării contractelor de muncă pe durata stării de urgență ori a stării de alertă.

Angajatorii care angajează în perioada menționată persoane din aceste categorii vor putea beneficia, pentru o perioadă de 12 luni, de un sprijin lunar în cuantum de 50% din salariul fiecărei persoane angajate, dar nu mai mult de 2.500 RON.

Sumele se acordă pentru plata salariului proporțional cu timpul efectiv lucrat de salariat și, la fel ca mai sus, nu pot fi cumulate, pentru același salariat, cu subvențiile care se acordă angajatorilor care au încheiat cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă contracte sau convenții în temeiul art. 80, 85 și 934 din Legea nr. 76/2002.

Angajatorii care vor aplica pentru această măsură activă vor avea obligația menținerii raporturilor de muncă pentru o perioadă de minimum 12 luni de la împlinirea termenului de 12 luni pentru care se acordă ajutorul (în total, 24 de luni de la angajare). Această obligație nu se aplică dacă încetarea contractului de muncă intervine din motive neimputabile angajatorului.

Angajatorii care încetează contractele individuale de muncă anterior acestui moment vor avea obligația de a restitui în totalitate agențiilor pentru ocuparea forței de muncă atât sumele încasate, cât și dobânda aferentă, pentru fiecare persoană pentru care nu a fost respectat termenul de menținere a contractului de muncă.

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars