Noi cerinte din partea BNR privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului

Autori: Rebecca Marina, associate Filip & Company si Diana Dincă, associate, Filip & Company

In data de 9 septembrie 2019 a intrat in vigoare Regulamentul nr. 2/2019 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, emis de catre Banca Nationala a Romaniei, care abroga vechiul regulament aplicabil, respectiv Regulamentul BNR nr. 9/2008.

Cine trebuie sa respecte noile cerinte

Noua reglementare se adreseaza unei categorii insemnat mai extinse de entitati ce trebuie sa respecte prevederile acesteia si implicit care urmeaza a implementa noi reguli interne in vederea prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului. Astfel, regulamentul nou este aplicabil atat institutiilor de credit si sucursalelor acestora, cat si institutiilor de plata, institutiilor emitente de moneda electronica, precum si institutiilor financiare nebancare inscrise in Registrul special al BNR ori in Registrul general al BNR care au si statut de institutie de plata sau institutie emitenta de moneda electronica with bästa-bredband.se.

De asemenea, dispozitiile legale se aplica inclusiv persoanelor juridice romane ce presteaza activitati in mod direct in alte statele membre UE, in baza pasaportarii, in calitate de institutii de credit, institutii de plata sau institutii emitente de moneda electronica.

Extinderea subiectilor vizati de aceasta reglementare vine in contextul evolutiei continue a cadrului tehnnic si legislativ la nivel european care a incurajat aparitia pe piata financiara a noilor actori prezenti sub forma institutiilor emitente de moneda electronica si a institutiilor de plata. Utilizarea monedei electronice este considerata din ce in ce mai mult un adevarat substituit pentru conturile bancare traditionale, iar din acest motiv, Banca Nationala a Romaniei a ales sa adreseze si acestor institutii reguli si standarde de cunoastere a clientelei similare celor impuse bancilor.

Cerinte mai stricte privind cunoasterea clientelei

La stabilirea unei relatii de afaceri cu orice client, atat persoana fizica cat si juridica, entitatile vizate de noul regulament au obligatia sa deruleze proceduri specifice de cunoastere a clientelei.

Printre noutatile introduse de noul regulament, in ceea ce priveste informatiile standard pe care orice institutie vizata trebuie sa le obtina, se numara si cerinte suplimentare privind identificarea sursei fondurilor ce urmeaza a fi utilizate in derularea relatiei de afaceri, precum si informatii suplimentare cu privire la beneficiarului real al operatiunii desfasurate. De asemenea, entitatile raportoare au obligatia de a obtine date cu privire la clientii si beneficiarii reali ai oricaror tranzactii ocazionale a caror valoare este mai mare de 15.000 de euro sau care implica transfer de fonduri mai mari de 1.000 de euro.

Prin intermediul noului regulament, Banca Nationala a Romaniei interzice institutiilor vizate initierea, continuarea sau efectuarea oricarei tranzacatii sau relatii de afaceri daca nu pot aplica masurile corespunzatoare de cunoastere a clientelei ori daca nu pot administra adecvat riscul de spalare a banilor si finantare a terorisumului.

Cerinte suplimentare privind personalul si organizarea interna

In vederea respectarii obligatiilor impuse de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, institutiile realizeaza evaluari de risc si implementeaza politici si norme interne. In acest sens, Regulamentul BNR nr. 2/2019 impune o serie de cerinte, aspecte si elemente minime de care acestea trebuie sa tina cont in procesul de instituire a metodologiei de realizare si de actualizare a evaluarilor de risc, a sistemelor si procedurilor de control specifice verificarii acestor evaluari, a politicii pentru administrarea si diminuarea riscului de spalare a banilor si finantare a terorismului, precum si a normelor interne de cunoastere a clientelei.

Institutiile supuse noului regulament au obligatia ca, prin politici privind administrarea si diminuarea riscului de spalare a banilor si finantare a terorismului, sa stabileasca strategii de acceptare a clientilor, tipurile de produse si servicii pe care intentioneaza sa le ofere, limita maxima a nivelului de risc considerata acceptabila de institutie la nivel de client, de produs si serviciu, precum si la nivelul intregii activitati, directiile si masurile generale adecvate pentru diminuarea riscului si modalitatea prin care sunt asigurate politicile si procedurile aplicabile.

In ceea ce priveste personalul cu responsabilitati in acest domeniu, institutiile au obligatia de a impune standarde adecvate in procesul de recrutare, dar si masuri de asigurare a unui program de pregatire si verificare a acestora. In plus, noul regulament BNR impune institutiilor de credit desemnarea unui ofiter de conformitate dintre membrii conducerii superioare si transmiterea catre Banca Nationala a Romaniei a standardelor privind desemnarea ofiterului de conformitate precum si a documentelor cu privire la experienta acestuia pentru indeplinirea eficienta a sarcinilor ce ii revin.

Termen de conformare

Institutiile raportoare care functioneaza la data intrarii in vigoare a Regulamentului BNR nr. 2/2019 au la dispozitie un termen de aproximativ 4 luni, pana la data de 17 ianuarie 2020, pentru a se conforma cu cerintele impuse de acesta.

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars