Promovarea producerii de energie in cogenerare (01.04.2012)

1.          Contextul general privind promovarea producerii de energie in cogenerare

Cresterea  eficientei  energetice,  controlul  consumului  de  energie  in  Europa  si  intensificarea utilizarii energiei din surse regenerabile impreuna cu economiile de energie constituie obiective cheie  ale  politicii  UE  ce  vizeaza  printre  altele  reducerea  emisiilor  de  gaze  cu  efect  de  sera  si promovarea sigurantei in aprovizionarea cu energie. Desi Uniunea a stabilit drept obiectiv pentru anul  2020  reducerea  consumului  de  energie  primara  cu  20%,  cele  mai  recente  estimari  ale Comisiei  ce  iau  in  considerare  obiectivele  nationale  de  eficienta  energetica  stabilite  de  statele membre sugereaza ca Uniunea va realiza numai jumatate din obiectivul de 20% pana in 2020. In acest  context,  au  fost  propuse  noi  masuri  in  vederea  imbunatatirii  semnificative  a  eficientei energetice in toate sectoarele.

Pentru a garanta indeplinirea acestor obiective, Romania a adoptat o serie de masuri de sprijin ce vizeaza  promovarea  producerii  de  energie  din  surse  regenerabile  si  in  cogenerare  de  inalta eficienta. In ceea ce priveste cogenerarea de inalta eficienta, aceasta este sprijinita in Romania in baza unei scheme de ajutor de stat, aprobata de Comisia Europeana in 2009.

In timp ce sistemul de promovare a energiei din surse regenerabile este mult mai popular si face, in general, mult mai frecvent subiectul prezentarilor si dezbaterilor publice, schema pentru sprijinirea cogenerarii de inalta eficienta pare a fi mai putin popularizata. Prezentul articol isi propune sa prezinte cateva dintre caracteristicile acestei scheme, precum si modul in care a fost implementata in Romania pana in prezent.

2.         Schema de sprijin pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta

 • Cine sunt beneficiarii schemei?

Aceasta schema de sprijin de tip bonus imbraca forma unui ajutor de stat, aprobat de Comisia Europeana. In baza ei, se acorda sprijin financiar centralelor de cogenerare de inalta eficienta in vederea integrarii in piata concurentiala de energie electrica si termica, tinand cont de faptul ca, pe de o parte, aceste centrale indeplinesc cerintele de inalta eficienta si realizeaza economii de combustibil si de emisii semnificative, dar pe de alta parte inregistreaza costuri de productie mai mari decat cele ce pot fi acoperite prin pretul pietei.

Punerea in aplicare a schemei in Romania a avut loc la 1 aprilie 2011, dupa adoptarea de catre Agentia Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (“ANRE”) a cadrului de reglementare necesar implementarii respectivei scheme.

Schema de sprijin se aplica producatorilor care solicita acest lucru ANRE-ului si care detin si/sau exploateaza comercial centrale de cogenerare de inalta eficienta, pentru cantitatea de energie electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta, livrata efectiv in SEN. Pentru cantitatea de energie produsa in centrale de cogenerare de inalta eficienta ce nu este livrata in SEN nu se acorda schema de sprijin insa aceste autoconsumuri sunt scutite de la plata contributiei pentru cogenerare.

Mecanismul de sprijin nu se aplica in cazul energiei electrice vandute in afara retelei nationale sau   a   celei   utilizate   de   intreprinderi   pentru   nevoile   proprii.   De   asemenea,   centralele   de microcogenerare (insemnand unitate de cogenerare cu o capacitate maxima sub 50 kMe) si cele de cogenerare de mica putere (insemnand unitatea de cogenerare cu o capacitate instalata mai mica de 1 MWe) nu beneficieaza nici ele de sprijin.

In momentul de fata se fac demersuri la Comisia Europeana in vederea largirii aplicabilitatii actualei scheme de sprijin in vederea includerii si a centralelelor de cogenerare de mica putere si de microcogenerare. Aceasta categorie de producatori poate insa beneficia de promovarea prin preturi reglementate si de obligatia de cumparare a energiei de catre furnizorii impliciti.

 • Principalele limite de aplicare ale schemei

Schema se aplica in perioada 2011-2023, producatorii relevanti putand beneficia de aceasta pe o perioada de maximum 11 ani consecutivi, in limitele duratei generale de 13 ani.

Bugetul  total  pentru  intreaga  durata  a  schemei  este  de  17.232,80  milioane  RON  (4.103,05 milioane EUR). Se preconizeaza ca numarul preconizat de beneficiari variaza intre 100 si 500. Cu toate acestea, numarul total de centrale cu unitati de producere in cogenerare care au beneficiat de bonusul acordat conform schemei de sprijin in cursul anului 2011 a fost de 42, detinute de un numar de 32 de producatori.

Conform  Orientarilor  Comunitare  privind  Ajutorul  de  Stat  pentru  Protectia  Mediului,  este posibil ca ajutorul acordat in baza schemei tip bonus sa faca obiectul unei evaluari detaliate, in masura in care acesta este acordat unei instalatii de cogenerare cu o capacitate de cogenerare a electricitatii  ce  depaseste  200  MW.  In  acest  caz,  ajutorul  de  stat  trebuie  adus  la  cunostinta Comisiei Europene printr-o notificare prealabila individuala, iar aceasta decide daca un astfel de ajutor de stat este compatibil cu piata comuna.

Capacitatea electrica maxima instalata in centrale de cogenerare care beneficiaza de schema sprijin este de 4.000 MW, pe durata de aplicare a schemei, limita ce poate fi modificata numai prin Hotarare de Guvern, la propunerea ANRE. Dupa atingerea acestei limite se acorda schema de sprijin numai pentru centralele care inlocuiesc centrale de cogenerare existente cu centrale de cogenerare de inalta eficienta.

 • Conditii de accesare a schemei de sprijin

Pentru a putea beneficia de schema de sprijin, producatorii de energie in cogenerare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • Acreditarea de catre ANRE

Unitatile de cogenerare noi ori retehnologizate trebuie acreditate (preliminar, respectiv final) de catre ANRE. Avizul de acreditare preliminara se solicita in cazul proiectelor investitionale pentru una sau mai multe unitati de cogenerare noi sau retehnologizate care se afla intr-o faza avansata de proiectare. De regula acest aviz precede obtinerea autorizatiei de infiintare de la ANRE, fiind util si in vederea sustinerii proiectului pentru aprobarea finantarii investitiei.

In baza documentatiei depuse in vederea obtinerii avizului pentru acreditarea unitatilor de cogenerare, ANRE va dispune inscrierea capacitatii electrice de cogenerare de inalta eficienta pe Lista capacitatilor de producere a energiei electrice si termice in cogenerare de inalta eficienta care pot beneficia de schema de sprijin.

Mentinerea acreditarii preliminare pe parcursul derularii proiectului investitional de la un  an  la  altul  se  face  prin  transmiterea  anuala,  pana  cel  mai  tarziu  la  data  de  31 octombrie, a unei cereri de prelungire a avizului si a eventualelor modificari/completari ale documentatiei.

Avizul de acreditare finala se solicita in cazul proiectelor investitionale pentru una sau mai multe unitati de cogenerare noi ori retehnologizate care se afla intr-o faza avansata de constructie-montaj/receptie la terminarea lucrarilor.

Pentru a obtine acreditarea in vederea accesarii schemei de sprijin, proiectele noi sau de retehnologizare trebuie sa utilizeze echipamente principale noi care nu au mai produs energie electrica si/sau termica in Romania ori intr-o alta tara.

 • Calificarea de catre ANRE

Calificarea unei cantitati de energie produsa de o configuratie de productie in cogenerare se poate face numai daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

 1. respectiva configuratie si unitatile de cogenerare care intra in componenta ei au fost inregistrate de ANRE;
 2. responsabilul de configuratie demonstreaza producerea respectivei cantitati de energie electrica in cogenerare de inalta eficienta; si
 • cantitatea de energie termica produsa in cogenerare a avut o intrebuintare

Cantitatile lunare de energie electrica de inalta eficienta estimate a beneficia de schema de sprijin, respectiv cantitatile anuale pentru care se acorda bonus se stabilesc de catre ANRE conform Regulamentului de calificare.

Anual,  pana  la  data  de  25  ianuarie,  responsabilii  de  configuratie  transmit  la  ANRE documentatiile de calificare pentru configuratiile de productie in cogenerare pe care le reprezinta.  Anual, pana la 15 martie, ANRE emite deciziile de calificare a cantitatilor de energie electrica produse in cogenerare de inalta eficienta si livrate din configuratiile de productie in cogenerare.

 • Cum functioneaza schema de sprijin?

Schema de sprijin implica acordarea unui ajutor tip bonus pentru capacitatile acreditate si calificate de catre ANRE. Pentru asigurarea fondurilor necesare in legatura cu acest bonus a fost implementat un sistem de colectare a unei contributii de la consumatorii finali si furnizorii exportatori.

 • Contributia

Pe baza cantitatilor de energie electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta prognozate pentru anul urmator si a bonusurilor corespunzatoare, ANRE determina suma totala anuala necesara acordarii acestui tip de sprijin. Aceasta suma se colecteaza, sub forma de tarif unitar numit “contributie pentru cogenerare”, de la toti consumatorii din Romania, prin intermediul furnizorilor lor sau direct, precum si pentru energia exportata, de la furnizorii care deruleaza astfel de tranzactii.

Valoarea contributiei se determina pe baza prognozei privind nivelul energiei electrice furnizate si exportate in anul urmator, a sumelor necesare pentru plata bonusului, precum si a sumelor necesare administratorului schemei de sprijin (Transelectrica S.A.) pentru acoperirea costurilor aferente administrarii schemei.

Ca exemplu, pentru anul 2011 valoarea contributiei a fost de de 0,0185 lei/kWh, exclusiv TVA.

 

Dupa incheierea fiecarui an, ANRE determina deficitul sau surplusul de fonduri colectate din contributii comparativ cu necesarul real pentru acordarea bonusului, stabilind majorarea sau diminuarea corespunzatoare a contributiei pe parcursul perioadei urmatoare de reglementare.

 • Bonusul

Bonusul este suma de bani pe care un producator de energie electrica si termica in cogenerare o primeste pentru fiecare unitate de energie electrica exprimata in MWh, produsa in cogenerare de inalta eficienta si livrata in retelele electrice ale sistemului energetic national (SEN).

Bonusul se acorda lunar pentru energia electrica livrata in SEN si vanduta pe piata concurentiala de energie electrica si/sau prin contracte reglementate.

ANRE stabileste anual producatorii care beneficiaza de schema de sprijin, precum si bonusurile si cantitatile de energie electrica de inalta eficienta care beneficiaza de schema de sprijin in anul urmator, aferente fiecarui producator. Valoarea bonusului stabilita pentru fiecare producator in parte are o evolutie degresiva pe perioada de acordare a schemei de sprijin si nu poate depasi valoarea bonusului de referinta. Este interesant de notat ca bonusul nu se acorda instalatiilor complet amortizate.

Pentru determinarea bonusurilor de referinta se iau in considerare trei tipuri de centrale de cogenerare echivalente, functionand cu combustibil solid, combustibil gazos asigurat din reteaua de transport si, respectiv, cu combustibil gazos asigurat din reteaua de distributie. Combustibilul din surse regenerabile de tip biomasa se asimileaza combustibilului solid, iar combustibilul din surse regenerabile de tip biogaz se asimileaza combustibilului gazos asigurat din reteaua de distributie.

Solicitarea anuala a producatorilor de acordare a bonusului trebuie transmisa la ANRE pana  la  data  de  1  septembrie,  pentru  anul  urmator.  Bonusurile  stabilite  anual  pentru fiecare producator se aproba de ANRE pana la data de 1 decembrie, pentru anul urmator.

Bonusul este platit lunar de Transelectrica producatorilor in termen de maximum 30 de zile de la sfarsitul fiecarei luni.

Dupa  incheierea  fiecarui  an,  ANRE  (i)  determina  exact  cantitatile  de  energie  electrica produse   in   cogenerare   de   inalta   eficienta   de   catre   fiecare   configuratie   a   fiecarui producator, iar din  diferenta fata de  suma cantitatilor  lunare rezulta valorile  bonusului neacordat sau necuvenit si (ii) determina ex-post situatiile de supracompensare, din care rezulta  sumele  care  trebuie  returnate  de  catre  producatori  (se  aplica  incepand  cu  anul 2014).

Conform contractului-cadru intre producator si Transelectrica, producatorul poate fi obligat sa constituie/actualizeze o garantie financiara corespunzator platii bonusului necuvenit si supracompensarii in baza unei proceduri emisa de Transelectrica si aprobata de ANRE. Este de notat insa ca ANRE nu a aprobat inca o astfel de procedura.

Anual,   pana   la   31   octombrie,   ANRE   analizeaza   evolutia   pretului   anual   mediu   al combustibilului, a pretului mediu anual al certificatului de CO2, a pretului mediu anual de  tranzactionare  a  energiei  electrice  pe  piata  pentu  ziua  urmatoare  (“PZU”)  fata  de valorile  luate  in  calcul  la  aprobarea  valorilor  bonusurilor  de  referinta  si  a  pretului  de referinta  al  energiei  termice.  In  cazul  in  care  in  urma  acestei  analize  se  constata modificarea  valorilor  aprobate  ale  bonusurilor  de  referinta,  ale  pretului  de  referinta pentru energia electrica si ale preturilor de referinta pentru energia termica cu mai mult de +/- 2,5%, ANRE aproba prin pana la data de 1 noiembrie, valoarea ajustata a pretului energiei  electrice,  valoarea  ajustata  a  pretului  energiei  termice  si  valorile  ajustate  ale bonusurilor de referinta pentru energia electrica pentru toata perioada de aplicare a schemei de sprijin.

 • Comercializarea energiei electrice

Pentru  a  beneficia  de  bonus,  producatorii  trebuie  sa  vanda  energia  electrica  pe  piata concurentiala.  Energia  electrica  care  nu  a  fost  vanduta  pe  piata  concurentiala  se  poate vinde la pret reglementat, stabilit la nivelul de 90% din media pretului pe PZU in anul anterior (dar nu mai putin decat echivalentul in lei a 40 Euro/MWh, in perioada 2011 – 2012),   prin   contracte   reglementate,   in   limita   cererii   de   energie   electrica   aferenta contractelor reglementate.

Preturile reglementate pentru energia electrica, pentru fiecare producator, sunt diferentiate in preturi reglementate pentru energia electrica vanduta in orele de zi, respectiv in orele de noapte si se stabilesc pe baza pretului de referinta pentru energia electrica. Fac exceptie producatorii care detin numai grupuri nedispecerizabile, pentru care preturile reglementate ale energiei electrice sunt stabilite la nivelul pretului de referinta pentru energia electrica.

Preturile  reglementate  se  aproba  de  ANRE  pana  la  data  de  1  decembrie,  pentru  anul urmator,  pentru  toti  producatorii  care  comercializeaza  energie  electrica  prin  contracte reglementate.  Pretul  de  referinta  pentru  energia  electrica  este  stabilit  anual  de  ANRE, pana la 1 noiembrie, pentru anul urmator.

 • Comercializarea energiei termice

Pentru determinarea preturilor de referinta pentru energia termica se iau in considerare centrale de producere a energiei termice echivalente, functionand cu combustibil solid, combustibil gazos asigurat din reteaua de transport si, respectiv, cu combustibil gazos asigurat din reteaua de distributie.

Pretul reglementat pentru energia termica produsa si livrata este acelasi pentru toti producatorii de energie electrica si termica in cogenerare de inalta eficienta care utilizeaza acelasi tip de combustibil.

In cazul producatorilor care utilizeaza mixuri de combustibil, pretul reglementat pentru energia termica aprobat pentru fiecare producator se determina ca fiind pretul de referinta corespunzator combustibilului majoritar utilizat la calificarea cantitatii de energie electrica.

Preturile reglementate ale energiei termice pentru fiecare producator se aproba de ANRE pana la data de 1 decembrie, pentru anul urmator.

 • Supracompensarea

ANRE verifica anual daca din acordarea bonusului producatorii de energie inregistreaza o supracompensare a activitatii de producere in cogenerare. Ajutoarele care duc la supracompensarea activitatii producatorilor se returneaza.

ANRE nu a aprobat inca metodologia dupa care se stabileste existenta supracompensarii.

Ca principiu, anual, in cursul ultimului trimestru, ANRE analizeaza costurile si veniturile aferente activitatii de producere a energiei electrice in cogenerare de inalta eficienta, respectiv a energiei termice produse in cogenerare, estimate pe anul urmator pentru fiecare producator care beneficiaza de schema de sprijin.

In cazul in care, in urma acestei analize, se constata ca din aplicarea schemei de sprijin pe anul urmator este estimata inregistrarea unei supracompensari, ANRE poate diminua pentru anul urmator valoarea bonusului.

 

Dupa primii 3 ani de aplicare a schemei de sprijin, la sfarsitul primului trimestru al anului urmator acestei perioade si apoi in fiecare an, ANRE analizeaza daca prin aplicarea schemei de sprijin pe perioada respectiva producatorii au inregistrat o supracompensare.

In cazul in care se constata supracompensarea activitatii, producatorul are obligatia de a vira valoarea supracompensarii aferente perioadei anterioare/anului anterior in contul Transelectrica.

 • Cumulul schemei cu alte sisteme de promovare

Ajutorul acordat in cadrul schemei se poate combina cu sprijin primit prin alte scheme (de exemplu, schemele pentru dezvoltare regionala in cadrul carora se poate acorda ajutor de investitii). Cu toate acestea, activele realizate din fonduri nerambursabile (granturi sau ajutoare) nu vor fi incluse in amortizare, ca urmare nu intra in costurile de productie pe baza carora vor fi determinate bonusurile.

In orice caz, orice veniturile suplimentare primite prin orice ajutor acordat in afara schemei bonus vor fi luate in considerare atunci cand se verifica daca sprijinul a condus la supracompensare.

Producatorii de energie electrica si termica in cogenerare din surse regenerabile de energie au dreptul sa opteze fie pentru schema bonus, fie pentru schema de sprijin pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie (pron acordarea de certificate verzi), cele doua scheme neputand fi cumulate.

3.         Schema de tip bonus – suficienta penru promovarea proiectelor de cogenerare in Romania?

Existenta schemei pentru promovarea energiei electrice produse in cogenerare in Romania este un instrument binevenit si foarte util pntru stimularea investitiilor in acest sector. Alaturi de domeniul energiei regenerabile si cel al energiei produse in cogenerare a atras si continua sa atraga interesul potentialilor investitori.

Cu toate acestea, exista o serie de aspecte colaterale ce ar trebui avute in vedere si a caror imbunatatire ar putea conduce la eliminarea unor bariere importante in dezvoltarea cu succes si in numar mai mai mare al acestui tip de proiecte in Romania. Cu titlu de exemplu, putem aminti necesitatea stabilitatii pe termen lung a cadrului de reglementare si a strategiilor in domeniul energetic.

Avand  in  vedere  faptul  ca  investitiile  in  domeniul  energetic  sunt  pe  termen  lung  (20-40  ani) pentru a castiga increderea investitorilor si pentru a atrage proiecte in domeniul producerii de energie   din   cogenerare   in   Romania   este   necesara   o   viziune   de   durata,   transparenta, nediscriminatorie  si  predictibila  de  reglementare  si  stabilire  a  prioritatilor  si  strategiilor  in domeniu. Acest fapt ar facilita intr-o oarecare masura si asigurarea surselor de finantare pentru astfel de proiecte, in special in contextul economic de la acest moment.

Dificultatile intampinate de investitori din cauza proceselor de autorizare pentru realizarea proiectelor energetice in Romania, care de regula sunt de lunga durata si implica un numar substantial de autoritati (de multe ori cu practici neuniforme) nu sunt de natura sa stimuleze dezvoltarea proiectelor in acest domeniu. Clarificarea cadrului legislativ si de reglementare in acest sens ar fi de mare ajutor.

In lumina problemelor substantiale legate de degradarea infrastructurii energetice (inclusiv, de exemplu, a celei legate de productia si distributia energiei termice), sustinerea investitiilor in capacitati moderne de cogenerare, in baza unor strategii clare si de lunga durata, ar putea reprezenta o solutie salutara.

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars