Selecție știri pe dreptul muncii din perioada 22 ianuarie – 5 februarie 2015

 

 

Nr. Titlu Descriere
1. A fost publicată legea de modificare a Codului Muncii privind salariatul temporar şi concediul de odihnă În  Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I,  nr.  52  din  22  ianuarie 2015  a  fost  publicată  Legea  nr.  12/2015  privind  modificarea  şi completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii.

Noile  dispoziţii  au  intrat  in  vigoare  începând  cu  25  ianuarie 2015.

1.1.          Modificări privind concediul de odihnă

Până la 25 ianuarie 2015 era reglementată în mod expres acordarea concediului  de  odihnă  „proporţional  cu  activitatea  prestată  într-un an   calendaristic”.   Modificarea   adoptată   elimină   acest   concept, pentru a acomoda practica europeană în sensul în care   la stabilirea duratei concediului de odihnă, perioadele de incapacitate temporară de muncă, cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal şi concediului pentru îngrijirea copilului bolnav vor fi considerate perioade de activitate prestată.

Astfel, în măsura în care incapacitatea temporară de muncă, concediul de maternitate, concediul de risc maternal sau concediul pentru îngrijirea copilului bolnav vor interveni în timpul concediului de odihnă, acesta se va întrerupe şi salariatul îşi va lua zilele de concediu de odihnă neefectuate după ieşirea din concediul medical, de maternitate de risc maternal sau pentru îngrijirea copilului. Dacă acest lucru nu va fi posibil, zilele neefectuate din concediul de odihnă vor fi reprogramate.

Se  introduce  în  mod  expres  regula  că  salariatul  va  avea  dreptul  la concediu de odihnă chiar şi în situaţia în care concediul medical se întinde  pe  durata  unui  întreg  an  calendaristic.  În  această  situaţie, angajatorul   va   fi   obligat   să   acorde   concediul   de   odihnă   într-o perioadă   de   18   luni,   începând   cu   anul   următor   celui   în   care salariatul s-a aflat în concediu medical.

Prin modificare se reglementează în mod expres şi perioada în care se  acordă  concediile  salariaţilor  care  nu  au  efectuat  concediul  de odihnă  în  anul  în  care  aveau  dreptul.  Astfel,  salariaţilor  care,  din motive justificate, nu-şi vor putea lua integral sau parţial concediul de odihnă la care aveau dreptul într-un an, angajatorii vor fi obligaţi să  le  acorde  concediul  de  odihnă  neefectuat  într-o  perioadă  de  18

luni, începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la

 

Nr. Titlu Descriere
concediul de odihnă anual.

1.2.                    Modificări privind salariaţii temporari

Se   reintroduce   obligaţia   angajatorului   de   a   remunera   salariaţii temporari la acelaşi nivel ca şi angajaţii permanenţi ai acestuia care desfăşoara  aceeaşi  munca  sau  una  similara,  obligaţie  care  a  fost eliminată din Codul muncii prin Legea nr. 40/2011.

1.3.                    Alte modificări

Începând cu 25 ianuarie 2015, absenţele nemotivate de la muncă şi concediile fără plată vor fi scăzute din vechimea în muncă. Excepţie vor face concediile fără plată pentru formare profesională.

(Sursa: Monitorul Oficial)

2. A         expirat         Contractul Colectiv   de   Muncă   cu   nr. 81/2006  încheiat  la  nivelul Ramurii                                       Industriei Alimentare, Băuturi, Tutun Contractul    Colectiv    de    Muncă    la    nivelul    Ramurii    Industriei Alimentare, Băuturi, Tutun nu se mai aplică începând cu data de 14 ianuarie 2015, având în vedere că actul adiţional cu nr. 274 din data de  17  iunie  2010  privind  prelungirea  valabilităţii  acestuia  prevede data de 13 ianuarie 2015 ca fiind ultima zi în care contractul colectiv de muncă produce efectele.

Site-ul Ministerului Muncii a fost actualizat în mod corespunzător (lista şi statusul contractelor colective de muncă încheiate la nivel de ramură se poate accesa aici).

3. Iniţiativa populară pentru modificarea Codului muncii este în curs de dezbatere pe masa Senatului Curtea Constituţională a constatat în şedinţa din 21 ianuarie 2015 că iniţiativa legislativă cetăţenească pentru modificarea Codului muncii îndeplineste  condiţiile  prevăzute  de  Constituţie  privind  exercitarea iniţiativei, astfel ca aceatsa a mers spre dezbatere in Senat.

Din acest proiect a fost respinsă însă o propunere de modificare a regimului fiscal al indemnizaţiei de neconcurenţă, conform căreia

„indemnizaţia de neconcurenţă reprezintă o cheltuială efectuată de angajator‚ este deductibilă la calculul profitului impozabil şi se impozitează la persoană fizică beneficiară, potrivit legii”.

Modificările propuse prin această iniţiativă cetăţenească vizează în principal:

a)                         reducerea perioadei de probă în cazul muncitorilor necalificaţi;

b)                         cresterea perioadei maxime pentru care se pot încheia contractele pe durată determinată de la trei la cinci ani;

c)                         abrogarea dispoziţiei care permite angajatorului să poată dispune suspendarea contractului individual de muncă în cazul reducerii temporare a activităţii;

d)                        reglementarea clauzei de obiectiv de performanţă, în sensul în care aceasta nu va putea constitui motiv de concediere;

e)                         majorarea termenului de 45 de zile prevăzut în prezent pentru reîncadrarea angajaţilor în cazul unor concedieri

 

Nr. Titlu Descriere
colective, la 9 luni;

f)                          reglementarea cazurilor în care un utilizator poate apela la agenţi de muncă temporară, stabilirea unei reguli potrivit căreia contractul de muncă temporară se încheie pe durată nedeterminată;

g)                         modificarea dispoziţiilor privind salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în sensul raportării cuantumului net al acestuia la cuantumul salariului mediu net la nivel naţional comunicat de Institutul Naţional de Statistică şi avut în vedere la fundamentarea bugetului de stat;

h)                        modificarea prevederilor ce privesc dialogul social, în sensul acordării şomerilor şi pensionarilor a posibilităţii de a adera la sindicatele constituite şi al extinderii interdicţiei de concediere a reprezentanţilor aleşi în organele de conducere ale sindicatelor, precum şi a reprezentanţilor salariaţilor pentru motive ce ţin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariaţii din unitate şi pe o perioadă de doi ani de la încetarea mandatului.

i)                           schimbări ale jurisdicţiei muncii, în sensul introducerii distincţiei între conflictele de drepturi şi conflicte de interese, dar şi a obligaţiei instanţei de a încerca stingerea conflictului de drepturi prin împăcarea părţilor.

Forma propunerii legislative poate fi consultată pe site-ul Senatului, aici.

(Sursa: Curtea Constituţională)

4. Cuantumul diurnei legale a fost majorat Prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 60/2015 publicat în Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I,  nr.  68  din  data  de  27 ianuarie  2015,  se  majorează  cuantumul  indemnizaţiei  zilnice  de delegare şi detaşare, de la 13  lei la 17 lei. Astfel, persoana  aflată  în delegare sau detaşare într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 5 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă va primi o indemnizaţie zilnică de delegare sau de detaşare de 17 lei.

De asemenea, cuantumul sumei ce reprezintă compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat în delegare şi care nu se cazează, se majorează de la 30 la 45 de lei.

Drepturile de mai sus se acordă personalului din autorităţile şi instituţiile publice, precum şi din unităţile aflate în subordonarea, coordonarea sau sub autoritatea acestora.

Pentru personalul salariat al unor angajatori privaţi, nu se consideră venit  de natură  salarială  partea care nu  depăşeşte limita de 2,5 ori nivelul  diurnei  stabilit  pentru  instituţiile  publice,  conform  Codului fiscal.

(Sursa: Monitorul Oficial)

 

Nr. Titlu Descriere
5. Salariul   minim   brut   va   fi majorat la 1.200 lei din 2016 Premierul Victor Ponta a anunţat în cadrul unei conferinţe pe tema Planului  de  Combatere  a  Sărăciei  că  salariul  minim  brut   va  fi majorat anul viitor la 1.200 lei.

Salariul minim brut a fost fixat la începutul acestui an la 975 lei şi urmează să fie majorat cu încă 75 lei din luna iulie.

 

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars