Selecție știri pe dreptul muncii pentru perioada 11 – 23 septembrie 2014

 

Nr. Titlu Descriere
1. A fost publicata legea privind reducerea CAS si se va aplica incepand cu salariile aferente lunii octombrie Reducerea CAS cu cinci puncte procentuale este cuprinsa in Legea nr. 123/2014, care modifica Codul fiscal. Actul normativ a fost publicat in Monitorul  Oficial  nr. 687  din 9/19/2014 si a  intrat  in vigoare la trei zile de la publicare, adica luni, 22 septembrie.

Astfel, noile cote CAS se vor reduce fata de actualele valori cu cinci puncte procentuale la angajator, dupa cum urmeaza:

·         15,8% pentru conditii normale de munca;

·         20,8% pentru conditii deosebite de munca;

·         10,5% pentru conditii speciale de munca si pentru alte conditii de munca.

2. BNS: Codul muncii ar putea fi modificat prin initiativa cetateneasca. Proiectul, inregistrat la Senat Blocul  National  Sindical  (BNS)  a  inregistrat  la  Senat  in  data  de  10 septembrie    2014    o    initiativa    legislativa    cetateneasca    privind modificarea   actualului    Cod   al   muncii.    Documentul   urmareste, conform BNS, sa echilibreze relatia dintre angajat si angajator.

Modificarile propuse vizeaza in principal:

a.         reducerea perioadei de proba in cazul muncitorilor necalificati;

b.        marirea perioadei maxime pentru care se pot incheia contractele pe durata determinata de la trei la cinci ani;

c.         abrogarea dispozitiei care permite angajatorului sa poata dispune suspendarea contractului individual de munca in cazul reducerii temporare a activitatii;

d.        reglementarea clauzei de obiectiv de performanta, in sensul in care aceasta nu va putea constitui motiv de concediere;

e.         modificarea termenului de 45 de zile prevazut in prezent pentru ca reincadrarea angajatilor in cazul unor concedieri colective, precizand ca aceasta perioada a fost redusa de la noua luni, iar in Franta este de un an;

f.          reglementarea cazurilor in care un utilizator poate apela la agenti de munca temporara, stabilirea unei reguli potrivit careia contractul de munca temporara se incheie pe durata nedeterminata, dar si ca salariul primit de angajatul temporar pentru fiecare misiune sa nu fie inferior celui pe care il

primeste salariatul utilizatorului, care presteaza aceeasi

 

 

Nr. Titlu Descriere
munca saun una similara cu cea a salariatului temporar;

g.         modificarea dispozitiilor privind salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in sensul raportarii cuantumului net al acestuia la cuantumul salariului mediu net la nivel national comunicat de Institutul National de Statistica si avut in vedere la fundamentarea bugetului de stat;

h.        modificarea prevederilor ce privesc dialogul social, in sensul acordarii somerilor si pensionarilor a posibilitatii de a adera la sindicatele constituite si al extinderii interdictiei de concediere a reprezentantilor alesi in organele de conducere ale sindicatelor, precum si a reprezentantilor salariatilor pentru motive ce tin de indeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariatii din unitate si pe o perioada de doi ani de la incetarea mandatului.

i.           schimbari ale jurisdictiei muncii, in sensul introducerii distinctiei intre conflictele de drepturi si conflicte de interese, dar si a obligatiei instantei de a incerca stingerea conflictului de drepturi prin impacarea partilor.

(Sursa: BNS)

3. Se deschide prima sesiune de inregistrare a cererilor de                    finantare                            a intreprinderilor                    care creeaza minim 10 locuri de munca Ministrul Delegat pentru Buget a declarat intr-un comunicat de presa ca  se  deschide  prima  sesiune  de  inregistrare  a  Cererilor  de  acord pentru  finantare  in  baza  schemei  de  ajutor  de  stat  stabilita  prin Hotararea  Guvernului  nr.  332/2014  privind  instituirea  unei  scheme de  ajutor  de  stat  pentru  sprijinirea  investitiilor  care  promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de locuri de munca, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta se va desfasura in perioada 22.09- 17.10.2014.

Schema  are  ca  obiectiv  sustinerea  de  la  bugetul  de  stat,  prin  alocari nerambursabile, a costurilor salariale inregistrate pe o perioada de 2 ani consecutivi, in limita salariului mediu brut pe economie, de catre intreprinderi din toate sectoarele de activitate care dezvolta proiecte de investitii si creeaza minimum 10  noi locuri de  munca, din care 3 locuri de munca pentru lucratori defavorizati.

Bugetul maxim al schemei de ajutor de stat este de 2.700 milioane lei, respectiv    echivalentul    a    aproximativ    600    milioane    euro,    cu posibilitatea   suplimentarii.   Bugetul   primei   sesiuni   este   de   200 milioane lei.

Cererile de acord pentru finantare, insotite de documentele justificative  necesare  in  prima  etapa  de  evaluare,  se  transmit  la

Registratura generala a Ministerului Finantelor Publice, str. Apolodor

 

 

Nr. Titlu Descriere
nr. 17, sectorul 5, Bucuresti, doar prin posta sau servicii de curierat, cu  confirmare  de  primire,  mentionandu-se  pe  plic:  “Unitatea  de implementare  a  schemei  de  ajutor  de  stat  instituita  prin  H.G.  nr. 332/2014”.

Toate informatiile privind conditiile ce trebuie indeplinite in vederea obtinerii  finantarii,  precum  si  modul  de  completare  a  documentelor necesare se regasesc in cuprinsul Hotararii Guvernului nr. 332/2014, cu   modificarile   si   completarile   ulterioare,   precum   si   in   Ghidul solicitantului,    documente    publicate    pe    site-urile    Ministerului Finantelor Publice, la sectiunea Ajutor de stat – H.G. nr. 332/2014.

(Sursa: Ministerul de Finante)

4. Statele membre sunt obligate sa admita pe teritoriu                               resortisantii tarilor terte care doresc sa locuiasca o perioada mai lunga de trei luni pentru studii, fara conditii suplimentare Curtea  considera  ca,  potrivit  celor  ce  rezulta  din  directiva,  un  stat membru este obligat sa admita pe teritoriul sau un resortisant al unei tari terte care doreste sa locuiasca o  perioada mai lunga de trei luni pentru studii, in cazul in care acest resortisant indeplineste conditiile generale si speciale enumerate in mod exhaustiv in directiva, potrivit hotararii  Curtii  de  Justitie  a  Uniunii  Europene  in  cauza  C-491/13 Mohamed Ali Ben Alaya/Germania.

Prin urmare, li se interzice statelor membre introducerea de conditii de admisie suplimentare.

Desi directiva recunoaste statelor membre o marja de apreciere la examinarea cererilor de admisie, Curtea subliniaza ca aceasta marja de manevra priveste numai conditiile prevazute de directiva, precum si, in acest cadru, evaluarea situatiei de fapt pertinente (in special in ceea ce priveste existenta unei amenintari la adresa ordinii publice, a sigurantei publice sau a sanatatii publice).

(Sursa: CURIA)

5. Comisia europeana invita tarile UE sa implementeze noul protocol al OIM privind munca fortata Comisia   Europeana   a   propus   Consiliului   de   Ministri   al   UE   sa autorizeze   statele   membre   ale   UE   sa   ratifice   noul   Protocol   la Conventia   privind   munca   fortata   a   Organizatiei   Internationale   a Muncii  (OIM).  Protocolul  a  fost  adoptat,  alaturi  de  o  recomandare suplimentara,   in   cadrul   celei   de-a   103-a   sesiuni   a   Conferintei Internationale a Muncii, desfasurata in luna iunie (IP/14/669).

Tarile care ratifica protocolul OIM convin sa previna utilizarea muncii fortate, in special in contextul traficului de persoane, sa imbunatateasca protectia victimelor si sa asigure accesul la despagubiri. Protocolul imbunatateste totodata cooperarea internationala in lupta impotriva muncii fortate sau obligatorii.

Statele care ratifica Conventia OIM trebuie sa elaboreze o politica

 

 

Nr. Titlu Descriere
nationala si un plan de actiune pentru eliminarea muncii fortate, cu consultarea organizatiilor lucratorilor si ale angajatorilor. Ele trebuie sa ia masuri de prevenire a muncii fortate, inclusiv prin informarea persoanelor vulnerabile si protejarea acestora impotriva posibilelor practici de recrutare frauduloase.

In ceea ce priveste victimele muncii fortate, conventia introduce obligatia de a asigura identificarea, eliberarea, protectia, refacerea si reabilitarea acestora. Alte clauze prevad obligatia statelor care ratifica protocolul de a oferi tuturor victimelor acces la masuri de remediere, inclusiv la despagubiri, si de a se asigura ca autoritatile nationale competente au dreptul de a nu urmari penal victimele pentru activitatile ilegale pe care au fost obligate sa le savarseasca.

(Sursa: Comisia Europeana)

 

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars