Concedierile economice în contextul tranzacțiilor Asset Deal versus Share Deal. Impactul TUPE.

Autori: Cristina Tudoran, Associate Andreea Cazacu, Associate

 

Creşterea  economică  a  României  a  adus  piaţa  de  M&A  la  un  maxim  istoric,  conform  datelor circulate în presa de specialitate încă din primul trimestru al anului 2018. Gradul de atractivitate al businessurilor locale a crescut în ochii managementului companiilor străine sau fondurilor de investiţii, și, în același timp, tot mai mulţi antreprenori au devenit dispuși să vândă.

Ce se întâmplă însă după finalizarea acestor tranzacţii? De regulă, după preluare, persoana care dobândește controlul asupra afacerii dorește să implementeze propria-i viziune asupra business- ului, noi strategii pentru eficientizarea costurilor și maximizarea profitului. În acest scop, firmele caută asistenţă pentru identificarea mijloacelor prin care pot reduce costurile și de cele mai multe ori se opresc asupra cheltuielilor cu forţa de muncă, implementate prin operarea de restructurări organizaţionale. Astfel de restructurări au ca efect desfiinţarea unor posturi și concedierea economică a angajaţilor afectaţi.

Nu vom intra în detalii la acest moment cu privire la formalităţile pe care trebuie să le aibă în vedere angajatorii înainte de a înmâna o decizie de concediere pe motive economice, ci ne vom opri asupra posibilităţii legale de a efectua astfel de concedieri după achiziţia unei companii.

Achiziţiile de companii au loc cel mai frecvent prin două mecanisme: (i) asset deal (adică achiziţionarea activelor întreprinderii de la societate însăși); sau (ii) share deal (adică achiziţionarea acţiunilor/ părţilor sociale ale societăţii de la acţionarii/ asociaţii acesteia).

 1. Aplicarea TUPE în tranzacţiile asset deal. Consecinţe

Potrivit  legislaţiei  naţionale  și  europene1   privind  protecţia  angajaţilor  în  caz  de  transfer  de întreprindere (sau “TUPE”), întreprinderea care preia activele în urma unei tranzacţii (deci un caz clasic  de  tranzacţie  de  tip  asset  deal)  trebuie  să  preia  și  angajaţii  dedicaţi  desfășurării  acelui business, dacă anumite condiţii sunt îndeplinite în legătură cu transferul.

 

1    Transferul   de   întreprindere   a   apărut   în   dreptul   intern   în   urma   transpunerii   Directivei 2001/23/CE privind apropierea legislaţiei statelor membre referitoare la menţinerea drepturilor lucrătorilor în cazul  transferului de întreprinderi, unităţi sau  părţi de întreprinderi sau  unităţi („Directiva”)  prin  prevederile  art.  173  și  174  din  Codul  Muncii  și  Legea  nr.  67/2006  privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora („Legea 67”).

 

Aceste condiţii sunt, pe scurt, următoarele: (i) existenţa unui transfer, (ii) existenţa unei întreprinderi sau părţi de întreprindere și (iii) păstrarea identităţii întreprinderii după transfer. Nu vom detalia aici semnificaţia acestor condiţii, analizate și interpretate pe larg de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (“CJUE”) în jurisprudenţa sa din ultimii peste 30 de ani.

Este bine cunoscut că legislaţia locală conţine prevederi mai restrictive decât cele europene în această materie. Aceasta impune, în mod eronat, condiţia ca transferul între întreprinderi să fie un transfer de proprietate, în vreme ce CJUE a statuat în jurisprudenţa sa că transferul poate rezulta chiar și din decizii unilaterale sau din acte care nu îi implică în mod necesar pe angajatorii în discuţie, precum contracte subsecvente de închiriere sau de externalizare. Totuși, am fost plăcut impresionaţi să constatăm că jurisprudenţa recentă a instanţelor naţionale (în special din cadrul Curţii de Apel București) nu se limitează la prevederile naţionale, ci, în analiza existenţei unui transfer de întreprindere, se raportează la prevederile Directivei și la interpretările extensive date de CJUE.

Consecinţa calificării unei tranzacţii drept transfer de întreprindere atrage aplicarea unor drepturi substanţiale pentru angajaţii dedicaţi businessului transferat (e.g. angajatorii implicaţi trebuie să îi notifice cu cel puţin 30 de zile în avans despre implicaţiile tranzacţiei, ulterior transferului angajaţii vor beneficia de aceleași condiţii de muncă, de drepturile mai favorabile dintre cele prevăzute de contractele de muncă în vigoare la cei doi angajatori etc).

Poate cea mai importantă consecinţă a aplicării TUPE în cazul tranzacţiilor asset deal este interdicţia angajatorilor de a dispune concedierea angajaţilor preluaţi ca urmare a transferului.

În practică s-a pus problema dacă angajatorilor le-ar fi totuși permis să implementeze procese de concediere din motive economice, deci fără legătură directă cu motivul transferului. Problema a fost  generată  de  următoarea  situaţie:  deși  Directiva  conţine  o  prevedere  expresă  care  permite concedierile  pe  motive  economice  (art.  4,  alin.  1,  al  doilea  paragraf),  în  urma  transpunerii Directivei, Legea 67 nu a preluat respectiva prevedere. Prin urmare, unii specialiști au concluzionat că Legea 67 ar fi urmărit o mai mare protecţie pentru angajaţi, și că, deci, Legea nu ar permite angajatorilor să dispună concedieri economice după transfer. Astfel, mulţi angajatori erau sfătuiţi să aștepte perioade de cel puţin câteva luni înainte de a demara procese majore de restructurare economică, deși în multe cazuri aceștia s-au lovit de dificultăţi financiare imediat după tranzacţie.

Răspunsul  la  această  problemă  este  elucidat  însă  prin  simpla  analiza  a  evoluţiei  procesului legislativ al Legii 67: așa cum rezultă din actele existente în căsuţa legislativă de pe site-ul Camerei Deputaţilor2, în forma iniţială a propunerii legislative se regăsea (într-un iniţial alineat 2 al art. 7) și prevederea expresă din  Directivă. Acest  alineat  a fost  însă eliminat  după avizul  primit  de la Comisia de specialitate (pentru muncă și protecţie socială) din cadrul Camerei Deputaţilor3, care a apreciat că “Această  prevedere există în Legea nr. 53/2003 Codul muncii (art. 65)”. Temerea de o dublă reglementare care a părut să oprească legiuitorul să menţină această prevedere în Legea 67 a fost însă una falsă, întrucât art. 65 din Codul muncii constituie doar norma generală cu privire la concedierile economice, și deci nu se putea prezuma că acesta se va aplica automat și în cazul angajaţilor care au făcut obiectul unui transfer de întreprindere.

În concluzie, deși tehnica legislativă folosită de legiuitor nu a fost cea mai potrivită (generând numeroase discuţii cu privire la posibilitatea dispunerii concedierilor economice sau nu), credem că interpretarea corectă este că acestea sunt permise și în urma transferului de întreprindere, indiferent de momentul implementării lor efective.

2   Disponibilă  la  http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=6975,  consultat  ultima dată la data de 13 august 2018;

3  Disponibilă  la  http://www.cdep.ro/comisii/munca/pdf/2006/rp665_05.pdf,  consultat  ultima dată la data de 13 august 2018.

 

 1. Se aplică TUPE în tranzacţiile de tip share deal?

În practică s-a pus problema dacă și în cadrul tranzacţiilor de achiziţie de acţiuni/ părţi sociale (cele de tip share deal) s-ar aplica restricţiile și consecinţele TUPE. În astfel de tranzacţii vorbim practic de o schimbare de control asupra acţionariatului la nivelul angajatorului, fără însă ca acesta să își schimbe și personalitatea juridică.

Concluzia (prezentată și în cadrul unui Raport al Comisiei Europene asupra Directivei4  din anul 2007)  este  că  TUPE  nu  se  aplică  în  cazul  schimbării  controlului  asupra  angajatorilor,  tocmai pentru că personalitatea juridică a acestora rămâne neschimbată. Astfel, Comisia a apreciat că nu se  justifică  revizuirea  Directivei  în  acest  sens  (măsura  revizuirii  fiind  propusă  de  Confederaţia Europeană  a  Sindicatelor),  întrucât,  deși  schimbarea  controlului  poate  conduce  la  anumite modificări în cadrul întreprinderii, poziţia angajaţilor în relaţia cu angajatorul rămâne în realitate neschimbată. În plus, angajaţii trebuie oricum informaţi și consultaţi potrivit regulilor generale (la noi, este vorba de Legea 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor).

Și instanţele naţionale au analizat această problemă. Menţionăm, spre exemplu, o hotărâre relativ recentă5 a Curţii de Apel București în care aceasta a statuat că „transferul dreptului de proprietate asupra părţii majoritare a acţiunilor unei societăţi sau o modificare a majorităţii acţionarilor nu constituie un transfer de întreprindere, întrucât personalitatea juridică a angajatorului rămâne neschimbatăși, deci, un asemenea transfer nu poate atrage interdicţia dispunerii concedierii angajaţilor preluaţi.

Așadar, întrucât în cadrul tranzacţiilor de tip share deal nu se aplică restricţiile din materia TUPE, nu se mai pune nici problema (im)posibilităţii dispunerii concedierilor pe motive economice. Aici se vor aplică deci regulile generale din legislaţia muncii.

 1. Recomandări

În practică, un astfel de litigiu poate genera nu numai despăgubiri la nivelul drepturilor salariale datorate celui concediat pentru ani de zile (cât să acopere durata întregului proces), daune morale substanţiale, dar și o lovitură grea pentru imaginea angajatorului.

Astfel,  reprezentanţii  departamentelor  de  resurse  umane  sau  din  conducerea  companiilor  nu trebuie să piardă din vedere, spre exemplu, obligaţiile impuse de art. 65 și urm. din Codul muncii, de Legea 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor, perioadele obligatorii de preaviz, consecinţele survenirii unei cauze de suspendare asupra acestora (precum    incapacitatea    temporară    de    muncă),    sau    drepturile    suplimentare    (inclusiv compensatorii) reglementate la nivel intern.

În final, având în vedere numărul semnificativ al litigiilor legate de concedieri economice (implementate în contextul unor tranzacţii, dar nu numai), recomandăm angajatorilor interesaţi de astfel de proceduri mai multă deschidere la comunicările cu angajaţii vizaţi, mai multă prudenţă la nivel de reglementare internă și, în special, atenţie sporită în procesul efectiv de concediere.

4.  Raportul Comisiei Europene din 18 iunie 2007 asupra Directivei 2001/23/CE privind apropierea legislaţiei  privind  statelor  membre  referitoare  la  menţinerea  drepturilor  lucrătorilor  în  cazul transferului  de  întreprinderi,  unităţi  sau  părţi  de  întreprinderi  sau  unităţi,  disponibil  în  limba engleză la https://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0334:FIN:EN:PDF,   consultat   ultima dată la 13 august 2018;

5.  Decizia nr. 2479 din 22 iunie 2015 a Curţii de Apel București, disponibilă pe sintact.ro.

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars