Europa, pandemia si amanarea platii ratelor de credit

Autori: Alexandra Lupu (associate), Rebecca Marina (associate), Andrei Greceanu (associate)

Măsurile de lock-down implementate în contextul pandemiei COVID-19 au generat o serie de efecte economice adverse de asemenea intensitate și răspândire încât statele s-au văzut nevoite să intervină. O asemenea intervenție este amânarea la plată a ratelor de credit, cu scopul de protejare a debitorilor care întâmpină dificultăţi ca urmare a pandemiei și a măsurilor de distanțare socială impuse de autorități.

În încercarea de a armoniza tratamentul prudențial al ratelor amânate de către instituțiile de credit din statele-membre UE, Autoritatea Bancară Europeană – European Banking Authority („EBA”) a publicat în data de 2 aprilie 2020 un Ghid referitor la moratoriile legislative și non-legislative aplicate plății împrumuturilor în contextul crizei COVID-19 („Ghidul EBA”, disponibil aici: link).

În ciuda scopului comun și a Ghidului EBA, după cum vom vedea în continuare, nu există un conținut comun al „moratoriul” în Europa, fiecare stat având propria viziune în abordarea problemei.

 1. O singură problemă, o varietate de soluţii – Moratoriile adoptate de statele europene

Numeroase state europene au adoptat o varietate de măsuri privind amânarea plăţii ratelor de credit. Aceste prevederi diferă în privința a multiple aspecte cheie, precum debitorii care beneficiază de aceste măsuri, creditorii afectați, caracterul obligatoriu sau nu al măsurilor, durata amânării obligațiilor de plată, soarta dobânzilor și comisioanelor pe această perioadă, precum și la reluarea plăților și existența vreunei garanții din partea statului în legătură cu onorarea obligațiilor de plată suspendate de către debitori.

Prezentăm mai jos pe scurt, de la cea mai laxă la cea mai exhaustivă şi pro-debitor, reglementările din o serie de state europene (membre UE, dar şi state non-UE). Pentru o sursă cuprinzătoare referitoare la măsurile adoptate de statele lumii ca răspuns la pandemie puteți accesa: link.

 • Polonia

În Polonia există doar o recomandare a Asociaţiei Bancherilor din Polonia, privind amânarea plăţilor ratelor de credit în cazul debitorilor afectaţi de COVID-19, amânare de până la trei luni. În acelaşi timp, băncile au crescut limitele la plățile cu cardurile de credit contactless.

 • Croaţia

În Croaţia se propune o reprogramare voluntară a obligaţiilor de plată aferente împrumuturilor, cu introducerea unei perioade de graţie de trei luni, aplicabilă tuturor debitorilor.

 • Regatul Unit

Debitorii ipotecari pot cere îngheţarea plăţii ratelor de credit pentru trei luni. Dobânzile vor continua să se adune (rezultând în costuri mai mari pe termen lung). În acelaşi timp, se pot cere facilităţi de tip overdraft, care vor fi fără dobândă pentru sume de până la 500 de lire. Momentan nu există dispoziții imperative referitoare la aceste chestiuni. Măsurile luate de Financial Conduct Authority – FCA sunt puse în aplicare de bănci, care pot specifica anumite condiţii pentru calificarea debitorilor la măsura denumită „mortgage holiday”.  Măsura nu se poate dispune dacă există arierate la plata ratelor de credit; există însă și în aceste cazuri alte mijloace de ajutorare. Pentru mai multe detalii puteți accesa: link.

 • Italia

În Italia, ca parte a unei legislaţii cu aplicabilitate mai extinsă, s-au convenit şi măsuri de amânare a plății ratelor de credit. Astfel, plata ratelor va fi suspendată pentru companii până în data de 30 septembrie, iar pentru consumatori suspendarea va opera timp de până la 18 luni.

 • Portugalia

În Portugalia a intrat în vigoare la 27 martie 2020 un decret-lege care stabilește măsuri de protecție a clienților băncilor (pentru mai multe detalii puteți accesa: link). Se prelungeşte durata creditelor cu plata integrală la terminarea perioadei contractuale, iar plata ratelor de credit se suspendă timp de 6 luni. Măsura beneficiază consumatorilor dacă au fost afectaţi de virusul COVID-19.  Măsura nu se aplică în caz de întârzieri de plată mai mari de 90 de zile, în insolvenţă sau în anumite cazuri de executare silită, existente anterior datei de 18 martie 2020.

 • Austria

Guvernul federal a instituit o perioadă de moratoriu a ratelor de credit permițând o amânare cu până la trei luni a plăților aferente ratelor de capital și dobânzilor la contractele de împrumut încheiate cu consumatorii și microîntreprinderile înainte de 15 martie 2020 care ajung la scadență în intervalul 1 aprilie – 30 iunie 2020. Pot beneficia debitorii afectaţi în capacitatea lor de plată de contextul generat de pandemie; legea detaliază acest criteriu de eligibilitate.

 • Germania

În Germania s-a stabilit o suspendare a plăţii ratelor de credit pentru debitorii persoane fizice şi juridice, numai pentru creditele de consum. Plata ratelor de credit scadente între 1 aprilie şi 15 iunie va fi amânată timp de 3 luni, durata contractului prelungindu-se cu aceeaşi perioadă. De moratoriu pot beneficia în principiu doar consumatorii, dar prevederile pot fi extinse pentru a include şi alte categorii de debitori, precum IMM-urile. Pentru a beneficia de moratoriu, debitorii trebuie să dovedească faptul că sunt într-o dificultate economică drept rezultat al pandemiei COVID-19 şi că în acest context continuarea plăţii ratelor de credit este nerezonabilă.

 • Olanda

Moratoriul aplicabil în Olanda are în vedere toate contractele de credit neipotecare, suspendând plățile pentru o perioadă de trei luni, timp în care nu se strâng dobânzi. Contractul se va prelungi cu aceeaşi perioadă. Beneficiază de moratoriu persoanele fizice şi juridice care sunt în dificultate economică ca urmare a pandemiei COVID-19.

 • Bulgaria

Există un moratoriu privind ratele de dobândă penalizatoare aplicabil tuturor debitorilor. De asemenea, Banca Naţională a Bulgariei a aprobat regulile privind un moratoriu privat aplicabil contractelor de împrumut pentru o perioadă de până la 6 luni. Măsura se aplică în contractele unde creditor este o bancă, iar debitor este o persoană care îndeplineşte mai multe condiţii: este într-o situaţie de dificultate de plată din cauza pandemiei, nu a înregistrat întârzieri la plată mai mari de 90 de zile şi notifică banca în sensul aplicării moratoriului până la 22 iunie 2020.

 • Ungaria

În Ungaria a fost instituit un moratoriu de la plata ratelor, precum şi a acesoriilor acestora, în cazul contractelor de împrumut sau de leasing financiar încheiate pe o bază comercială, între instituţii de credit şi debitori persoane fizice sau persoane juridice (cu unele excepţii). Moratoriul nu acoperă primele pentru asigurarea garanțiilor la credite. Deşi dobânzile restante vor trebui achitate după încetarea suspendării, o serie de reguli ameliorează acest efect. Nu se poate capitaliza dobânda scursă pe perioada moratoriului, iar ulterior acesteia, ratele de credit nu pot depăşi ca valoare ratele agreate conform contractului iniţial, fiind necesară amânarea scadenţei.

 • Slovacia

În Slovacia a fost adoptată o lege care instituie amânarea plății ratelor de credit şi interdicţia executării silite a debitorilor (persoane fizice sau juridice) care au încheiat contracte de împrumut cu băncile (amânarea operând pentru 9 luni) sau cu alte companii non-bancare care au în obiectul de activitate creditarea (amânarea operând pentru 6 luni). Moratoriul are caracter obligatoriu pentru bănci dacă debitorul solicită să beneficieze de acesta și îndeplinește anumite condiții.

 • Cehia

Legislaţia nou-introdusă în Cehia a instituit un moratoriu asupra plăţilor ratelor de credit aferente contractelor de împrumut, astfel încât debitorii (persoane fizice şi juridice) pot opta să amâne plata ratelor de credit cu trei sau şase luni, timp în care vor fi obligaţi numai la plata dobânzii (în cuantum redus pentru persoane fizice) sub condiția impactului economic negativ cauzat de COVID-19 (fără a fi necesare dovezi în acest sens).

 • Serbia

Banca Naţională a Serbiei a adoptat o decizie de suspendare a plăţilor ratelor restante şi a dobânzilor aferente, suspendându-se de asemenea executările silite. Măsura se aplică atât contractelor de împrumut, cât şi a celor de leasing. Durata moratoriului este echivalentă cu cea a stării de urgenţă, dar nu mai puţin de 90 de zile. Băncile și firmele de leasing au fost obligate să ofere un moratoriu clienților prin publicarea unor oferte pe site-urile lor web, considerate acceptate de clienți în absența unui refuz expres.

 1. Ghidul EBA – O încercare de uniformizare a abordării

Ghidul EBA stabilește viziunea acesteia asupra celor mai potrivite practici de supraveghere prudențială  pe care autorităţile naţionale competente trebuie să le aplice în activitatea lor de supraveghere a instituţiilor de credit. Acestea au obligaţia de a notifica EBA până la data de 3 iunie dacă intenționează sau nu să respecte Ghidul, iar în acest caz să ofere motivele care stau la baza acestui refuz, și, de asemenea, să informeze EBA privind măsurile legislative sau non-legislative luate la nivelul statului respectiv privind amânarea plăţii ratelor de credit.

Ghidul EBA stabilește anumite cerințe, atât pentru moratoriile legislative, cât și pentru cele private, care, dacă sunt îndeplinite, elimină necesitatea reclasificării de către instituțiile de credit a împrumuturilor amânate la plată ca și credite cărora li s-au aplicat măsuri de restructurare ca urmare a dificultăților financiare ale împrumutaților (apărute în condiții independente de pandemia Covid-19) sau ca aflate în stare de nerambursare, cu consecințe în ceea ce privește necesitatea calculării de către bănci de provizioane pentru acele credite.

În esenţă, atâta timp cât moratoriul (bazat pe initiativa publica sau privata) are o aplicare suficient de largă, iar aplicarea acestuia este dictată de schimbările economice produse de pandemia Covid -19, fără a presupune o analiză efectivă a capacităţii de plată a debitorilor, acesta ar fi în deplină concordanţă cu scopul avut în vedere de EBA (pentru mai multe detalii despre aplicarea Ghidului EBA accesați [link]).

 1. Măsurile adoptate în România – o singură problemă, o singură țară, mai multe abordări

În România, aspectele referitoare la amânarea la plată a obligațiilor din contractele de împrumut au fost inițial reglementate în 30 martie prin Ordonanța de Urgență nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituțiile de credit și instituții financiare nebancare din România anumitor categorii de debitori (“OUG 37/2020” – pentru mai multe detalii referitoare la conținutul acesteia accesați [link]). Același subiect a făcut obiectul unei alte inițiative de reglementare, de această dată la nivelul Parlamentului României, prin Legea pentru suspendarea rambursării creditelor („Legea Suspendării Rambursării”), care a fost declarată neconstituțională la data de 6 mai 2020 (înainte de fi promulgată și de a produce efecte). Cum OUG 37/2020 trebuia, la rândul său aprobată de către Parlament, legiuitorul român nu s-a lăsat descurajat de sesizarea de neconstituționalitate și, în data de 23 aprilie 2020, adoptat şi trimis spre promulgare proiectul de lege pentru aprobarea cu modificări a OUG 37/2020 („Legea de Aprobare”), care conține modificări similare cu cele propuse prin Legea Suspendării Rambursării, precum și altele care accentuează chiar viziunea de protecţie a debitorilor (pentru mai multe detalii referitoare la conținutul acesteia accesați [link]). Aflată în faza promulgării, aceasta face în prezent, la rândul ei, obiectul unei sesizări de neconstituționalitate.

Prevederile OUG 37/2020, așa cum sunt modificate prin Legea de Aprobare, par a se situa în zona prevederilor celor mai avantajoase pentru debitori din spaţiul european. Prin sfera largă de debitori incluşi, durata potential lungă de suspendare la plată, condiţiile mai relaxate de aplicare şi caracterul obligatoriu pentru creditor se distanţează semnificativ de reglementările unor ţări precum Regatul Unit sau Austria, unde instituţia moratoriului este mai degrabă rezultatul unor negocieri între creditor şi debitor.

Dincolo de condițiile formale limitate prevăzute prin Legea de Aprobare, sub rezerva dezlegarii pe care Curtea Constituțională o va da obiecțiunilor de neconstituționalitate cu care a fost deja învestită, putem spune că moratoriul din România este prevăzut a fi accesibil tuturor persoanelor fizice şi juridice care întâmpină dificultăți economice în contextul pandemiei Covid-19.

Ne întrebăm în ce măsura poate fi susținută compatibilitatea cu Ghidul EBA a unor măsuri prevăzute de Legea de Aprobare pentru protejarea unor debitori care se aflau deja în dificultate semnificativă anterior pandemiei și fără legătură cu aceasta (aflați în insolvență, reorganizare sau încălcare de contract constatată prin proceduri de executare silită).

Deși măsurile adoptate în România par a se situa în zona prevederilor celor mai avantajoase pentru debitori din spaţiul european, intenția suferă în executare în moduri fundamentale. Pe lângă tehnica de reglementare deficitară care generează dificultăți în înțelegere și aplicare, situația că masurile sunt în curs de modificare substanțiala sub impactul unei viziuni diferite a Parlamentului față de cea a Guvernului și că pentru rezolvarea tensiunii este necesară o nouă decizie din partea Curţii Constituționale, aduce incertitudini și dificultăți și reveniri care erodează beneficiile intenționate și creează riscuri și dificultăți nedorite în relațiile debitor – creditor cu efecte viitoare dificil de anticipat.

Atunci când evaluează și discută stadiul relaţiilor din contractele încheiate înainte de declanşarea pandemiei Covid – 19, este foarte important atât pentru debitori, cât şi pentru creditori să ia în considerare toate principiile și normele legale în vigoare, nu doar opţiunile tranzitorii şi excepţionale ale moratoriului public, precum şi principiul de rezonabilitate conform căruia rămânem pe termen lung interconectaţi şi definiţi și prin soluţiile pe care le găsim şi le urmăm în stare de criză.

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars