Modificări privind ajutorul pentru sprijinirea telemuncii și zilele libere acordate părinților

Pe 27 octombrie 2020 au intrat in vigoare modificări legislative relevante cu privire la acordarea ajutorului de telemuncă și a zilelor libere acordate părinților pentru supravegherea copiilor, în contextul stării de alertă (este vorba despre Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 182/2020.).

1. Procedura de acordare a indemnizației pentru timpul redus de muncă al salariaților

În cuprinsul art. 6 din OUG nr. 132/2020 se adaugă un nou alineat 6, potrivit căruia sumele pentru sprijinirea desfășurării activității în regim de telemuncă nu se acordă angajatorilor care au transmis în REVISAL datele privind elementele raportului de muncă, prin care s-a stabilit desfășurarea activității în regim de telemuncă, după expirarea termenului legal de înregistrare a modificării. Cu alte cuvinte, angajatorii nu se pot folosi de mecanismul rectificării registrului pentru a obține acest ajutor.

Reamintim în acest context și că, prin intermediul Hotărârii Guvernului nr. 856/202 prin care s-a prelungit starea de alertă începând cu data de 15 octombrie 2020, s-a reglementat obligația angajatorilor de a analiza modul de desfășurare a activității și organizării programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu. Potrivit acestui act normativ, în situația în care nu se poate desfășura activitatea de către salariat în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, în vederea evitării aglomerării transportului public, instituțiile și operatorii economici publici și privați au obligația de a organiza programul de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în cel puțin două grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin o oră.

Astfel, s-a revenit la regula desfășurării activității în regim de telemuncă/ muncă la domiciliu acolo unde este posibil. Având în vedere că, potrivit prevederilor Hotărârii de Guvern, această obligație a fost instituită în temeiul Legii nr. 55/2020, neîndeplinirea obligației poate fi sancționată contravențional de către inspectorii de muncă cu amenzi ce pot ajunge la 5.000 RON.

Recomandam ca pe durata stării de alertă telemunca/ munca la domiciliu să fie implementată prin semnarea de acte adiționale in format letric de către angajator și salariați, întrucât muncă există opinii divergente la nivelul autorităților în ceea ce privește legalitatea încheierii actelor adiționale de telemuncă prin utilizarea semnăturii electronice ori prin alte modalități de semnare la distanță (e.g., semnarea documentului și retrimiterea acestuia în format scanat).

2. Modificări privind zilele libere acordate părinților pentru supravegherea copiilor

Un alt aspect de noutate adus de OUG nr. 182/2020 constă în modificarea și completarea unor prevederi ale OUG nr. 147/2020, care reglementează zilele libere acordate părinților pentru supravegherea copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și unitățile de educație timpurie antepreșcolară.

Se reglementează că prevederile OUG nr. 147/2020 se aplică și în situațiile în care s-a stabilit aplicarea scenariilor de învățământ total sau parțial de la distanță (i.e., scenariului 2 «Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție și Revenirea parțială prin rotație de 1-2 săptămâni a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție», respectiv a scenariului 3 «Participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activități/lecții online»). În aceste situații, numărul zilelor libere se acordă în funcție de perioada prevăzută de hotărârea comitetului județean pentru situații de urgență/ Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență.

Pe durata aplicării acestor scenarii la nivel local, zilele libere se pot acorda pe întreaga perioadă prevăzută în hotărârea consiliilor județene pentru situații de urgență/ consiliului municipiului București pentru situații de urgență prin care se dispune desfășurarea învățământului în una dintre modalitățile menționate și doar pe durata stării de alertă.

Zilele libere pe durata aplicării scenariilor 2 și 3 se acordă numai după aplicarea de către angajator a reglementărilor legale în vigoare pentru desfășurarea activității prin telemuncă sau muncă la domiciliu, dacă locul de muncă al părintelui permite acest lucru.

Suplimentar, zilele libere pentru supravegherea copiilor vor putea fi acordate si părinților/ reprezentanților legali care au în îngrijire, supraveghere și întreținere unul sau mai mulți copii școlarizați, cu boli cronice pentru care medicul de familie sau medicul specialist a emis adeverințe pentru realizarea educației în condițiile prevăzute în actele normative aplicabile în domeniul învățământului (chiar daca la nivelul respectivelor unități nu au fost implementate scenariile de studiu la distanță). În acest caz, pe lângă documentația standard, se va depune la angajator și o copie a adeverinței eliberate de medicul de familie/ medicul specialist.

Această informare nu reprezintă consultanță juridică. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați.

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars