Noile reguli metodologice în domeniul taxelor și contribuțiilor la fondul pentru mediu

În ultimele zile ale anului trecut, mai exact pe 28 decembrie, Ministerul Mediului a aprobat noul Ordin  pentru  modificarea  și  completarea  metodologiei  de  calcul  a  taxelor  și  contribuțiilor  la Fondul pentru mediu – Ordinul nr. 1503/2017.

Ca  și  ordinul  precedent  (Ordinul  nr.  2413/2016),  acesta  înlocuiește  întreaga  Metodologie  în domeniu.  Modificările  aduse  sunt  substanțiale,  în  special  în  domeniile  cu  expunere  largă  pe piață, cum este cazul deșeurilor de ambalaje dar și pentru contribuții “de nouă generație” cum este cazul deșeurilor de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori.

Ordinul prevede expres modalitatea de stabilire a greutății deșeurilor de ambalaje, anvelope, DEEE și de baterii și acumulatori, respectiv pe baza informațiilor cuprinse în anumite tipuri de documente – facturi și anexele la acestea, avize de însoțire a mărfii, documente de transport, documente vamale, fișe tehnice ale produselor, documente de cântărire actualizate anual sau ori de cate ori se modifică greutatea acestora, inclusiv alte documente relevante. Acestea sunt enumerate neexhaustiv și generic in Ordin, iar in acest context, se poate considera ca este lasată o destul de mare marjă de apreciere personalului cu atribuții de control al Administrației Fondului pentru Mediu.

Un alt punct important este legat de suplimentarea și completarea condițiilor imperative pentru luarea în calcul a cantităților de deșeuri de ambalaje la îndeplinirea obiectivelor legale. Printre acestea,   și   obligația   operatorilor   economici   autorizați   din   punctul   de   vedere   al   protecției mediului de a respecta anumite cerințe specifice reglementate în Anexa nr. 2 la Metodologie  – cerințe  care  se  referă  practic  la  o  diagramă  pentru  evaluarea  operației  de  valorificare  drept operație de reciclare și care se aplică operației la care a fost supus materialul de ambalare.

În domeniul obligațiilor cu privire la DEEE, se specifică posibilitatea operatorilor economici producători de a realiza obligațiile anuale de colectare în sistem mixt – respectiv în mod individual și/ sau prin transfer de responsabilitate.

Cu privire la obligația de plată stabilită de la 1 ianuarie 2018 referitoare la contribuția aferentă neîndeplinirii   țintelor   de   colectare   a   DEEE,   în   cazul   producătorilor   care   au   transferat resposabilitatea, aceasta este prevăzută expres că se aplica pentru cantitățile de EEE care nu sunt gestionate prin intermediului unei organizații colective.

Au fost totodată aduse modificări și completări în ceea ce privește taxa de depozitare a deșeurilor – „taxa de depozitare la groapă”. Printre altele, se stabilește obligația unităților administrativ- teritoriale sau, după caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociațiilor de dezvoltare intercomunitară (conform competențelor stabilite de Legea serviciului de salubrizare a localităților), de a include în tarif/taxa de salubrizare contravaloarea taxei de depozitare sau de a asigura fondurile necesare achitării acesteia, în vederea stimulării colectării selective și sortării deșeurilor municipale.

O altă modificare importantă este legată de prevederea expresă a posibilității reprezentanților Administrației Fondului pentru Mediu cu atribuții de control, de a nu lua în considerare o tranzacție care nu are scop economic sau de a reîncadra forma unei tranzacții/ activități pentru a reflecta conținutul economic al tranzacției / activității.

Este totodată reglementată semnificația termenului de documente financiar-contabile si documente justificative. Acestea sunt prevăzute ca fiind cel puțin, următoarele: factura, avizul de însoțire, formularul de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase prevăzut în Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului 1.061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, anexa nr. VII la Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, precum și cele prevăzute în Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile.

În lumina acestor modificări, este recomandată realizarea de către companii a unei analize a impactului efectiv asupra domeniilor de activitate ale acestora, inclusiv a contractelor practicate în prezent și a celor propuse pentru viitor, pentru a se asigura că sunt respectate cerințele noi sau cele modificate relevante, aduse de acest Ordin și că nu este afectată luarea în considerare a anumitor cantități de deșeuri gestionate pe fluxuri specifice, în vederea îndeplinirii obiectivelor legale.

Nu în ultimul rând, din experiență s-a dovedit mai tot timpul utilă discutarea cu angajații/ colaboratorii implicați în aceste activități la nivelul companiei, a aspectelor noi sau neclare, pentru a preveni eventuale lipsuri în gestionarea deșeurilor pe fluxurile specifice și inclusiv diminuarea riscurilor operaționale sau formale în cazul unor controale.

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars