Noutăți legislative recente cu impact semnificativ pentru relațiile de muncă din companii

Autori: Ecaterina Maria Burlacu (Avocat senior), Cristina Tudoran (Avocat) Data: 16 mai 2016

 

1.          Suspendarea CIM pe timpul cercetării disciplinare – neconstituțională

În  data  de  5  mai  2016,  Curtea  Constituțională  a  României  (în  continuare  „CCR”)  a  decis  că prevederile  Codului  muncii  conform  cărora  angajatorii  pot  dispune  suspendarea  contractului individual de muncă al angajaților care sunt cercetați disciplinar sunt neconstituționale.

Astfel, CCR a admis cu unanimitate de voturi excepţia de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 alin.  (1) lit. a) din  Legea  nr. 53/2003  Codul  muncii, cu  următorul  conținut:  „(1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din inițiativa angajatorului în următoarele situații: a) pe durata cercetării disciplinare prealabile, în condițiile legii”.

În comunicatul de presă aferent acestei soluții, CCR anunță doar justificarea deciziei sale, prin aceea că măsura suspendării reprezintă o restrângere disproporționată a dreptului la muncă al angajaților: „Curtea a constatat că măsura suspendării contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, pe durata cercetării disciplinare prealabile, constituie o restrângere disproporționată a dreptului la muncă, ocrotit de art. 41 alin. (1) din Constituție“.

La acest moment, nu este disponibilă motivarea Curții și argumentele pe care s-a bazat în soluționarea acestei excepții de neconstituționalitate, ci acestea vor fi disponibile integral în cuprinsul deciziei de soluționare a excepției, la momentul publicării sale în Monitorul Oficial al României. De la acel moment, decizia va deveni general aplicabilă, iar suspendarea angajaților pe durata cercetării disciplinare nu va mai putea fi aplicată.

În măsura în care, în termen de 45 de zile de la publicare, Parlamentul sau Guvernul nu vor interveni pentru a pune în acord cu Constituția prevederile din Codul muncii declarate neconstituționale, acestea devin în mod definitiv inaplicabile.

Față de relațiile de muncă din companii, suntem de părere că această decizie are ca efect o restrângere semnificativă a drepturilor și mijloacelor de protecție ale angajatorului în cadrul investigațiilor disciplinare. În concret, angajatorul nu va mai avea la dispoziție mijloace imediate și directe de a limita accesul la și de a proteja valorile cărora li s-a adus atingere ori care au fost periclitate prin săvârșirea abaterii disciplinare de către angajații cercetați.

Așteptăm în continuare publicarea deciziei CCR și eventualele reacții ale legislativului pentru a restabili echilibrul dintre părți în astfel de situații conflictuale.

 

2.         Nou proiect de modificare a Legii privind dialogul social – adoptat de Camera Deputaților

Camera Deputaților a adoptat în data de 10 mai 2015 un nou proiect legislativ care are în vedere modificarea  și  completarea  Legii  privind  dialogul  social  nr.  62/2011,  și  a  trimis  proiectul  spre promulgare Președintelui României. Astfel, mai rămâne doar un pas până la intrarea în vigoare a noilor amendamente.

În cele ce urmează evidențiem pe scurt aceste prevederi și posibilul lor impact asupra relațiilor de muncă din companii.

 • Proiectul vizează introducerea unui nou articol în Legea dialogului social, 10 indice 1, care instituie protecţia liderilor sindicali împotriva concedierii pe durata mandatului cât şi pe un termen de 2 ani după expirarea mandatului, „pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, pentru necorespundere profesională sau pentru motive ce ţin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariaţii din unitate.”

Această prevedere pare re-instituie o protecție excesivă, în dezacord cu principiile constituționale invocate  de  Curtea  Constituțională  prin  Decizia  814/2015  referitoare  la  admiterea  excepţiei  de neconstituţionalitate  a  dispoziţiilor  art.  60  alin.  (1)  lit.  g)  din  Codul  muncii,  având  ca  obiect aceeași problemă (“Concedierea salariaţilor nu poate fi dispusă: g) pe durata exercitării unei funcţii eligibile într-un organism sindical, cu excepţia situaţiei în care concedierea este dispusă pentru o abatere disciplinară gravă sau pentru abateri disciplinare repetate, săvârşite de către acel salariat”).

Mai mult, prevederea pare sa contravina și art. 2 pct. 3 din Convenţia Organizaţiei Internaţionale a  Muncii  nr.  135/1971,  conform  căruia  acordarea  unor  înlesniri  în  favoarea  membrilor  aleşi  în organele de conducere ale sindicatelor nu trebuie să împieteze activitatea angajatorului. În acest sens,  interzicerea  concedierii  liderilor  de  sindicat  pentru  alte  motive  decât  cele  legate  de activitatea  sindicală,  pe  lângă  faptul  că  instituie  o  sarcină  excesivă  şi  disproporţionată  între interesele angajatorului şi ale sindicatelor, poate fi şi de natură a conduce la afectarea activităţii angajatorului   prin   imposibilitatea   reorganizării   acesteia   în   conformitate   cu   interesele   sale economice.

 • Se mai propune prin acest proiect și amendarea art. 135 alin. 1 lit a) din Legea dialogului social, după cum urmează: „dacă există un sindicat constituit la nivel de unitate, afiliat la o federaţie sindicală reprezentativă în sectorul de activitate din care face parte unitatea, negocierea se face de către reprezentanţii federaţiei sindicale, la solicitarea şi în baza mandatului sindicatului, conform art. 134 pct. 2 lit. a)”.

Astfel, se elimina implicarea reprezentanților aleși ai angajaților împreună cu federația sindicală la negocierea şi încheierea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate, în cazul în care la nivelul unității există un sindicat nereprezentativ afiliat.

Se creează astfel o situație de inechitate față de salariații care nu sunt membri de sindicat (nereprezentativ), prin aceea că se instituie posibilitatea ca un sindicat care nu este reprezentantiv pentru voinţa majorităţii angajaţilor să negocieze contractul colectiv de muncă aplicabil tuturor salariaţilor din entitatea respectivă.

Rămâne de văzut dacă Președintele României va formula o cerere de reexaminare sau va promulga legea în forma actuală adoptată de Camera Deputaților.

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars