Selecție știri pe dreptul muncii

23 APRILIE 2015

 

Nr. Titlu Descriere
1. Proiect de Lege privind acordarea                                   repausului săptămânal Senatul a adoptat un proiect de lege prin care se propune modificarea art. 137 din Codul muncii, după cum urmează:

Art. 137 – (1) Repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica”.

Iniţiatorii propunerii legislative precizează în cuprinsul expunerii de motive că “din păcate, de multe ori, angajatorul, ajutat de ambiguitatea regăsită în textul reglementărilor legale, profită de neştiinţa angajatului, lăsându-i acestuia din urmă impresia că are foarte multe obligaţii şi foarte puţine drepturi, în speţă dreptul la repaus săptămânal”. Astfel, se prevede că „pentru a elimina acest gen de interpretări, prin care relaţia angajat-angajator poate fi dezechilibrată, în favoarea celui din urmă, am iniţiat această propunere legislativă care are ca obiect de reglementare înlocuirea formulării art. 137 alin. (1) cu privire la repausul săptămânal care se acordă în două zile consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica, cu formularea repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica, forma propusă, în opinia noastră, fiind mult mai concisă şi nelâsând loc interpretărilor”.

Cu  toate  acestea,  din  punctul  nostru  de  vedere  noua  prevedere  este mai degrabă în favoarea angajatorilor, care vor putea acorda repausul săptămânal de 48 de ore consecutive inclusiv pe parcursul a trei zile (de exemplu, de sâmbătă ora 13:00 p.m. până luni ora 12:59).

Proiectul urmează a fi analizat de Camera Deputaţilor, care este camera decizională.

(Sursa: Camera Deputaţilor)

2. Angajatori                             sancţionaţi pentru                          supravegherea video a salariaţilor În urma unor investigaţii efectuate la plângere sau sesizare, la sediul unor angajatori, Autoritatea de Supraveghere a constatat faptul că aceştia au implementat o serie de sisteme de monitorizare a timpului de muncă al angajaţilor prin înregistrarea amprentelor acestora în scopul întocmirii pontajului. Totodată, s-a constatat faptul că angajatorii au recurs şi la supravegherea video a angajaţilor în birouri.

Astfel, s-a constatat că aceste măsuri nu  au fost luate cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 şi ale Deciziei nr. 52/2012.

Pentru aceste motive, angajatorii respectivi au fost sancţionaţi cu amendă, sancţiuni care au fost menţinute de către instanţele de

 

 

Nr. Titlu Descriere
judecată, prin hotărâri definitive şi irevocabile, confirmându-se astfel temeinicia şi legalitatea măsurilor luate de către Autoritatea de Supraveghere.

Astfel, instanţele au confirmat argumentele Autorităţii de Supraveghere privind faptul că prelucrarea datelor personale (amprentelor şi imaginilor) angajaţilor s-a realizat în condiţii de nelegalitate, întrucât nu a fost efectuată anterior implementării dispozitivelor respective o analiză temeinică asupra necesităţii şi proporţionalităţii unor astfel de măsuri, precum şi identificarea de soluţii alternative care să aibă un impact mai redus asupra vieţii private a salariaţilor.

(Sursa: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării

Datelor cu Caracter Personal)

3. Desfacerea contractelor de muncă după deschiderea procedurii insolvenţei este neconstituţională Plenul Curţii Constituţionale a admis excepţia de neconstituţionalitate privind prevederile art. 86 alin. (6) teza întâi din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.

Art. 86 alin. (6): „Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, după data deschiderii procedurii, desfacerea contractelor individuale de muncă ale personalului debitoarei se va face de urgenţă de către administratorul judiciar/lichidator, fără a fi necesară parcurgerea procedurii de concediere colectivă. Administratorul judiciar/lichidatorul va acorda personalului concediat doar preavizul de 15 zile lucrătoare.”

De asemenea, Curtea Constituţională a respins ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate referitoare la prevederile art. 86 alin.

(6) teza a doua din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, în raport cu criticile formulate.

(Sursa: Curtea Constituţionala a României)

4. Avantaje financiare pentru companiile  care  angajează tineri până în 25 ani Ministerul  Muncii  a  lansat  miercuri,  8  aprilie,  programul  „Garanţia pentru tineret”, cel mai amplu program de combatere a şomajului în rândul tinerilor, finanţat cu 470 de milioane de euro din bugetul UE 2014 – 2020.

Obiectivul  principal  al  “Garanţiei  pentru  Tineret”  este  reducerea şomajului în rândul tinerilor care au vârsta cuprinsă între 16 şi 24 ani, prin facilitarea obţinerii de locuri de muncă de calitate.

Concret, se urmăreşte ca tinerii cu vârsta mai mică de 25 ani, care îşi pierd   locul  de  muncă  sau  care  nu  găsesc  unul  după  terminarea studiilor, să primeasca o ofertă de bună calitate, fie de angajare, fie de

 

 

Nr. Titlu Descriere
continuare a educaţiei sau de intrare în ucenicie, ori de efectuare a unui stagiu. Oferta va fi primită în decurs de 4 luni de la înregistrarea la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă.

Programul prevede ca acordarea pentru firmele care angajează tineri cu vârsta până în 24 ani a unor beneficii financiare de 200 euro şi 500 lei lunar pentru fiecare angajat, timp de un an.

Firmele au însă obligaţia să păstreze locul de muncă cel puţin 18 luni.

Programul  mai  prevede  ca  angajatorul  care  menţine  locul  de  muncă mai mult de 18 luni să fie scutit de plata contribuţiei la şomaj pentru 24 de luni.

În  ceea  ce  priveşte  cursurile  de  ucenicie,  angajatorii  vor  primi  lunar 250  de  euro  şi  300  de  lei  pentru  o  perioadă  de  1-3  ani,  iar  pentru stadii de specializare, 300 de euro şi 750 de lei.

(Sursa: Ministerul muncii)

5. Proiect de Lege privind durata maximă a timpului de muncă Camera  Deputaţilor  a  primit  de  la  Senat  un  proiect  de  lege  pe  care acesta  l-a  respins  şi  prin  care  se  propune  completarea/  modificarea art. 35 alin. (1) din Codul muncii după cum urmează:

„Orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiţi sau la acelaşi angajator, în baza unor contracte individuale de muncă, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea. Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi, de regulă, 12 ore pe zi şi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare.

Conform expunerii de motive, prin proiectul de lege se urmăreşte corelarea prevederilor Codului muncii cu dispoziţiile legislaţiei europene, conform căreia limita maximă de 48 de ore  (incluzând orele suplimentare) a timpului săptămânal de muncă se aplică pentru o persoană, şi nu pe un contract de muncă.

Proiectul de lege a fost respins de către Senat, iar momentan se află pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor.

(Sursa: Camera Deputaţilor)

 

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars