Selecție știri pe dreptul muncii

15 MAI 2015

 

Nr. Titlu Descriere
1. Codul muncii a fost modificat. Legea privind acordarea                                   repausului săptămânal a intrat în vigoare de luni A intrat în vigoare Legea 97/2015 pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 316 din 8 mai, şi se aplică de luni, 11 mai. Modificarea adusă Codului muncii vizează:

Art. 137 – (1) Repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica”.

Iniţiatorii acestei legi precizează în cuprinsul expunerii de motive că “din păcate, de multe ori, angajatorul, ajutat de ambiguitatea regăsită în textul reglementărilor legale, profită de neştiinţa angajatului, lăsându-i acestuia din urmă impresia că are foarte multe obligaţii şi foarte puţine drepturi, în speţă dreptul la repaus săptămânal”. Astfel, se prevede că „pentru a elimina acest gen de interpretări, prin care relaţia angajat-angajator poate fi dezechilibrată, în favoarea celui din urmă, am iniţiat această propunere legislativă care are ca obiect de reglementare înlocuirea formulării art. 137 alin. (1) cu privire la repausul săptămânal care se acordă în două zile consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica, cu formularea repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica, forma propusă, în opinia noastră, fiind mult mai concisă şi nelăsând loc interpretărilor”.

Cu  toate  acestea,  din  punctul  nostru  de  vedere  noua  prevedere  este mai degrabă în favoarea angajatorilor, care vor putea acorda repausul săptămânal de 48 de ore consecutive inclusiv pe parcursul a trei zile (de exemplu, de sâmbătă ora 13:00 p.m. până luni ora 12:59).

(Sursa: Monitorul Oficial)

2. Proiect de modificare a Legii dialogului social Comisia pentru Muncă şi Protecţie Socială a propus Plenului Camerei Deputaţior  adoptarea  unui  proiect   de  lege  pentru   modificarea   şi completarea  unor  dispoziţii  ale  Legii  dialogului  social  nr.  62/2011, republicată, cu modificările ulterioare.

Propunerile legislative au ca obiect de reglementare modificarea şi completarea unor dispozitii ale Legii dialogului social, în sensul:

•            introducerii unei noi reglementări prin care angajatorii să reţină şi să vireze cotizaţia de sindicat pe statele lunare de plată la cererea organizaţiilor sindicale şi cu acordul membrilor acesteia.

•            modificării pragului de reprezentativitate pentru sindicate, astfel

încât unui sindicat pentru a avea dreptul de a participa la

 

 

 

Nr. Titlu Descriere
negocierea colectivă la nivel de unitate, trebuie să reprezinte 35% din salariaţii unităţii.

•            stabilirii la nivelul autorităţilor/instituţiilor publice care au în subordine sau în coordonare alte persoane juridice care  angajează forţă de muncă, sau care se află în coordonarea/subcoordonarea autorităţii publice centrale a modalităţilor concrete de negociere colectivă a contractelor ce se vor încheia la nivelul acestora.

Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege, deoarece se impune:

i.                reglementarea relaţiilor sociale dintre angajatori şi angajaţi prin extinderea negocierilor colective şi la nivelul autorităţilor/instituţiilor publice;

ii.                participarea la negocierea colectivă a oricărui sindicat care reprezintă 35% din salariaţii unităţii;

iii.                reglementarea reţinerii cotizaţiei de către angajator, la sursă, la solicitarea sindicatului, dar numai cu aprobarea membrilor acestuia.

Comisia     propune     Plenului     Camerei     Deputaţilor     respingerea proiectului de lege de modificare a art. 24 din Legea dialogului social nr.62/2011, referitoare la reţinerea şi virarea cotizaţiei de sindicat pe statele lunare de plată ale angajaţilor.

Propunerile legislative au fost adoptate de Senat, însă pentru ambele proiecte Camera Deputaţilor este cameră decizională.

(Sursa: Camera Deputaţilor)

 

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars