Știri pe dreptul muncii pentru perioada 25 august – 10 septembrie 2014

 

Nr. Titlu Descriere
1. O.G.   nr.   25/2014   privind incadrarea    in    munca    si detasarea     strainilor     pe teritoriul      Romaniei      si pentru      modificarea      si completarea     unor     acte normative privind regimul strainilor in Romania I. Ordonanta va intra in vigoare in 90 de zile incepand cu 30 august 2014 (data publicarii) si reglementeaza,   printre altele, incadrarea in munca a strainilor pe teritoriul Romaniei.

Conform   O.U.G.   194/2002,   este   strain   o   persoana   care   nu   are cetatenia   romana,   cetatenia   unui   alt   stat   membru   al   Uniunii Europene    sau    al    Spatiului    Economic    European    ori    cetatenia Confederatiei  Elvetiene.  Principalele  noutati  aduse  de  O.G.  25/2014 sunt:

(i)                  Instituirea, ca regula generala, a obligatiei pentru angajatori de a obtine un aviz de angajare pentru a putea incadra in munca un strain pe o anumita functie.

Avizul se va elibera la cererea angajatorului daca se constata indeplinirea cumulativa a unor conditii generale si a unor conditii speciale prevazute de ordonanta in functie de fiecare tip de lucrator. De asemenea, sunt prevazute si unele facilitati la acordarea avizului de angajare pentru unii dintre strainii care au fost deja admisi pe piata fortei de munca din Romania;

(ii)                Stabilirea in mod expres a unor situatii limitative in care strainii pot fi incadrati in munca fara aviz de angajare;

(iii)              Stabilirea unor dispozitii similare celor mentionate la punctele

(i)    si (ii) de mai sus in cazul strainilor care urmeaza sa fie detasati pe teritoriul Romaniei, cu mentiunea ca documentul ce trebuie obtinut de beneficiarul prestarii de servicii poarta denumirea de aviz de detasare;

(iv)              Reglementarea competentelor si a procedurii privind stabilirea contingentului anual pe tipuri de lucratori nou admisi pe piata fortei de munca din Romania;

(v)                 Reglementarea masurilor procedurale, inclusiv privitoare la taxele ce se percep pentru eliberarea avizelor de angajare sau de detasare, dar si a sanctiunilor ce se aplica in cazul nerespectarii dispozitiilor ordonantei.

II. Ordonanta a modificat OUG nr. 194/2002 privind regim strainilor in Romania dupa cum urmeaza:

(i) Au fost  modificate/  introduse  definitii  ale  unor  termeni precum “sponsor”, “permis unic”, “sedere ilegala”,

 

 

Nr. Titlu Descriere
“expulzare”;

(ii)       Au fost modificate prevederile privind nepermiterea intrarii in Romania;

Au fost modificate prevederile privind:

(i)            Viza de lunga sedere pentru activitati economice

Astfel, aceasta viza se acorda strainilor care urmeaza sa desfasoare pe teritoriul Romaniei activitati economice organizate si reglementate prin legi speciale si care prezinta dovada indeplinirii conditiilor prevazute de legea speciala, asigurare medicala pe perioada valabilitatii vizei, precum si certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica;

(ii)          Viza de lunga sedere pentru activitati profesionale

Modificarile au in vedere profesii liberale reglementate de legile speciale, ca activitati pentru care se poate acorda viza de lunga sedere, cu prezentarea documentelor necesare:

a)     dovada indeplinirii conditiilor legale de exercitare a profesiilor respective;

b)     dovada faptului ca in tara de origine practica o profesie similara cu cea pe care intentioneaza sa o desfasoare in Romania;

c)     asigurare medicala pe perioada valabilitatii vizei;

d)    certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica.

(iii)        Viza de lunga sedere pentru angajare in munca.

Astfel strainul poate solicita, pe baza documentelor prevazute de noua reglementare, viza de lunga sedere pentru angajare in munca in termen de 60 de zile de la data obtinerii avizului de angajare de catre angajator. Viza se aproba de catre Centrul National de Vize, in termen de zece zile de la data depunerii cererii de eliberare a vizei, fara a mai fi necesara obtinerea avizului Oficiului Roman pentru Imigrari.

Viza de lunga sedere pentru angajare in munca se acorda cu prezentarea avizului Inspectoratului General pentru Imigrari, dar fara prezentarea copiei avizului de angajare strainilor din urmatoarele categorii:

i. strainilor al caror acces liber  pe  piata  muncii  din  Romania este stabilit prin tratate incheiate de Romania

cu alte state;

 

 

 

Nr. Titlu Descriere
ii.                strainilor care urmeaza sa desfasoare activitati didactice, stiintifice sau alte categorii de activitati specifice in institutii de profil acreditate ori autorizate provizoriu din Romania, in baza unor acorduri bilaterale, si personalul cu calificare speciala, in baza ordinului ministrului educatiei nationale, precum si strainii care desfasoara activitati artistice in institutii de cultura din Romania, in baza ordinului ministrului culturii;

iii.             strainilor care urmeaza sa desfasoare pe teritoriul Romaniei activitati solicitate de ministere ori de alte organe ale administratiei publice centrale sau locale ori de autoritati administrative autonome;

iv.               strainilor care sunt numiti la conducerea unei filiale, reprezentante sau sucursale de pe teritoriul Romaniei a unei companii care are sediul in strainatate, iar la data solicitarii nu sunt asociati, actionari sau administratori la o persoana juridica romana si, la filiala, reprezentanta sau sucursala respectiva, nu mai exista un alt strain care beneficiaza de un drept de sedere in acest scop.

(iv)         Viza de lunga sedere pentru detasare

Viza de acest tip acorda strainilor in scopul desfasurarii de activitati lucrative pe teritoriul Romaniei la un beneficiar al prestarii de servicii, documentul urmand sa ateste si dreptul de munca al strainului pe teritoriul Romaniei. Strainul poate solicita viza de lunga sedere pentru detasare in termen de 60 de zile de la data obtinerii avizului de detasare de catre beneficiarul prestarii de servicii. Viza se aproba de Centrul National de Vize, in termen de zece zile de la data depunerii cererii de eliberare a vizei, fara a mai fi necesara obtinerea avizului Inspectoratului General pentru Imigrari, dar cu prezentarea de documente:

i.                  copia avizului de detasare eliberat in conditiile legislatiei speciale privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei;

ii.                dovada mijloacelor de intretinere la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru intreaga perioada inscrisa in viza;

iii.              certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autoritatile din statul de

 

 

Nr. Titlu Descriere
domiciliu ori de resedinta;

iv. asigurarea medicala pe perioada valabilitatii vizei.

Viza de lunga sedere pentru detasare se acorda fara prezentarea copiei avizului de detasare strainilor din urmatoarele categorii:

i.                  strainii angajati ai persoanelor juridice cu sediul in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European ori in Confederatia Elvetiana, detasati in Romania, cu conditia prezentarii permisului de sedere din acel stat;

ii.                strainii care urmeaza sa desfasoare activitati didactice, stiintifice sau alte categorii de activitati specifice cu caracter temporar in institutii de profil acreditate ori autorizate provizoriu din Romania, in baza unor acorduri bilaterale, si personalul cu calificare speciala, in baza ordinului ministrului educatiei nationale, precum si strainii care desfasoara activitati artistice in institutii de cultura din Romania, in baza ordinului ministrului culturii;

iii.             strainii care urmeaza sa desfasoare pe teritoriul Romaniei activitati temporare solicitate de ministere ori de alte organe ale administratiei publice centrale sau locale ori de autoritati administrative autonome.

Pentru strainii din aceste categorii, care nu au nevoie de copia avizului de detasare, sunt insa necesare alte documente, anume:

i.                  copia contractului individual de munca, inregistrat la autoritatile competente din statul membru respectiv, tradus si legalizat;

ii.                permisul de sedere valabil eliberat de statul in care isi are sediul angajatorul, in original si in copie;

iii.             copia actului de detasare, tradus si legalizat;

iv.              dovada mijloacelor de intretinere la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru intreaga perioada inscrisa in viza;

v.                 certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autoritatile din statul de domiciliu sau de resedinta;

 

 

Nr. Titlu Descriere
vi.       asigurarea medicala pe perioada valabilitatii vizei.

(Sursa: legestart.ro)

2. Completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania (COR) In  Monitorul  Oficial  al  Romaniei,  Partea  I,  nr.  631  din  data  de  28 august   2014   a   fost   publicat   Ordinul ministrului   muncii,   familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si presedintelui Institutului National     de     Statistica     nr.     1419/2014 privind     modificarea     si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania  – nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011.

Printre noile coduri introduse se regasesc: (i) sef sucursala (studii

superioare) – cod 121918, (ii) sef compartiment (studii superioare) – cod 121919.

3. Scaderea                                   numarului somerilor Numarul somerilor (in varsta de 15-74 ani), estimat pentru luna iulie din anul curent este de 698 mii persoane, in scadere atat fata de luna precedenta  (700  mii  persoane)  cat  si  fata  de  aceeasi  luna  din  anul precedent (726 mii persoane).

(Sursa: INS)

4. Salariul mediu a ajuns la 1.719 lei net in luna iulie, in crestere cu 1,9% In luna iulie 2014, castigul salarial mediu nominal brut a fost de 2378 lei, cu 1,9% mai mare decat in luna iunie 2014.

Castigul salarial mediu nominal net a fost de 1.719 lei, in crestere fata de luna precedenta cu 32 lei (1,9%).

(Sursa: INS)

5. Salariul mediu a crescut in 2014   cu   4,1%   in  sectorul privat Conform unui comunicat al PwC Romania, salariul mediu a crescut cu 4,1%, aceasta cifra fiind asemanatoare celei din 2013, respectiv 4,6%. Cele  mai  mari  cresteri  au  avut  loc  in  domeniul  IT  (7%)  iar  cele  mai mici cresteri in domeniul retail si bancar (ambele 3,2%).

(Sursa: PwC)

 

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars