Transmiterea reprezentării angajaților în contextul unui transfer de întreprindere (transferul de reprezentativitate)

In setul de articole privind transferul de intreprindere ne-am propus sa abordam si cateva aspecte mai putin discutate in acest context, si anume consecintele transferului asupra reprezentarii angajatilor supusi unui transfer de intreprindere dar si consecintele directe asupra reprezentantilor salariatilor.

Printre   drepturile   angajatilor   care   sunt   protejate   in   cazul   unei   schimbari   a   angajatorului,   se reglementeaza  in  mod  expres  si  dreptul  angajatilor  de  a  fi  reprezentati.  Astfel,  art.  10  alin.  (1)  din Legea  nr.  67/2006  privind  protecţia  drepturilor  salariaţilor  în  cazul  transferului  întreprinderii,  al unităţii sau al unei părţi ale acestora (în continuare „Legea 67/2006”) care implementeaza Directiva 2001/23/CE1     („Directiva   2001/23”)   prevede   ca:   „în   situaţia   în   care,   în   urma   transferului, întreprinderea/unitatea  sau  părţi  ale  acesteia  îşi  păstrează  autonomia,  reprezentanţii  salariaţilor afectaţi  de  transfer  îsi  menţin  statutul,  atribuţiile  şi  funcţia  dacă  sunt  îndeplinite  condiţiile  de reprezentare,  potrivit  legii.  In  situatia  neindeplinirii  conditiilor  legale  de  reprezentare,  salariatii transferati isi aleg reprezentantii, conform legii”.

 

Astfel cum este subliniat si de jurisprudenta CEJ, premiza pentru a discuta despre consecintele transferului de intreprindere asupra reprezentarii salariatilor, este sa fim in prezenta unui transfer. Detaliile tehnice privind calificarea unei operaţiuni ca fiind transfer le-am analizat in articolele anterioare, astfel ca in continuare vom incerca sa ne concentram pe analiza criteriului care determina mentinerea sau nu a reprezentantilor salariatilor si a drepturilor acestora in contextul transferului, respectiv menţinerea de catre intreprinderea transferata a autonomiei in cadrul entitatii cesionare.

 

Jurisprudenta CEJ2  subliniaza diferenta dintre notiunea de „identitate” si notiunea de „autonomie”, in sensul  in  care  nu  trebuie  confundata  cerinta  ca  intreprinderea  sa  isi  mentina  identitatea  –  ca  unul dintre  criteriile  pentru  a  fi  in  prezenta  unui  transfer,  cu  cerinta  ca  intreprinderea  sa  isi  mentina „autonomia” – pentru a deveni aplicabile unele efecte ale transferului cu privire la reprezentantii salariatilor. Astfel, aprecierea cu privire la autonomie se face intotdeauna dupa ce am constatat deja transferul, in timp ce mentinerea identitatii este una din conditiile pentru existenta transferului.

 

In lipsa unei definitii legale a notiunii de autonomie, atunci cand a fost solicitata sa se pronunte asupra continutului acestei notiuni CEJ a apelat la intelesul obisnuit in limbajul curent, referindu-se la notiunea de „autoguvernare” care in cazul unei entitati economice reprezinta „competentele acordate responsabililor acestei entitati de a organiza, intr-un mod relativ liber si independent, munca in cadrul entitatii mentionate in desfasurarea propriei activitati economice si in special competentele de a da ordine si instructiuni, de a imparti sarcini lucratorilor subordonati care apartin de entitatea

 

2 CJUE, Federacion de Servicios Publico de la UGT impotriva Ayuntamiento de la Linea de la Concepcion, Maria del Roasio vecino Uribe si Minister Fiscal, 29.07.2010, C-151/091 Art. 6 alin. (1) din Directiva prevede: daca intreprinderea, unitatea, sau partea de intreprindere sau de unitate isi pastreaza autonomia, statutul si functia reprezentantilor sau a reprezentarii lucratorior afectati de transfer se mentin, in conformitate cu aceleasi modalitati si in aceleasi conditii care existau inainte de data transferului in temeiul unei dispozitii legale, de reglementare si administrative sau al unui acord, daca sunt intrunite conditiile necesare pentru constituirea reprezentarii salariatilor in cauza, precum si de a decide folosirea mijloacelor corporale puse la dispozitia sa, aceasta fara interventia directA din partea altor structuri de organizare ale angajatorului3.

Fata de aprecierea CEJ in cauza de mai sus, in observatiile transmise pentru pronuntarea unei hotarari preliminare, Comisia Europeana propune un criteriu ceva mai general si care poate avea un binevenit caracter director: „o unitate isi pastreaza autonomia in cazul in care, dupa transfer, isi mentine structura organizationala specifica impusa de cedent diferitilor factori de productie transferati”, observand totodata ca „dimpotriva, o entitate nu isi pastreaza autonomia atunci cand, in pofida mentinerii legaturii functionale de interdependenta si de complementaritate dintre factorii de productie transferati ([…]) acesti factori sunt integrati dupa transfer, intr-o structura noua si diferita din punct de vedere organizational4.

Asa cum observa si avocatul general in sustinerile sale in Cauza C-151/90, CEJ apreciaza ca masurile minore de restructurare efectuate de cesionar, dupa transfer, asupra intreprinderii transferate nu vor avea ca efect priederea autonomiei unitatii transferate.

In lumina celor de mai sus, putem extrage cateva criterii relevante in aprecierea autonomiei entitatii transferate: (i) continuitatea funcţiilor şi serviciilor furnizate de lucrătorii transferaţi; (ii) măsura în care lucrătorii transferaţi continuă să formeze o unitate operaţională distinctă în cadrul întreprinderii cesionarului; (iii) măsura în care superiorii direcţi ai acestor salariaţi au ramas aceiaşi/structurile de conducere nu au suferit schimbari substantiale; (iv) măsura în care operaţiunile de restructurare semnificative efectuate de cesionar după transfer au dus la pierderea de către unitatea transferată a independenţei sale organizationale şi financiare.

In orice caz, chiar si avand ca precedent interpretarea de mai sus, potrivit principiului reiterat constant de CEJ in cauzele privind transferul de intreprindere in sensul ca in aprecierea transferului de intreprindere si a efectelor acestuia se va avea intotdeauna in vedere situatia de ansamblu si niciun element nu se va analiza izolat, vom avea cel mai probabil variatii in interpretarea notiunii de autonomie, interpretarea fiind la libera apreciere a judecatorului pus in fata analizei împrejurărilor cauzei.

Revenind  la  legea  de  implementare  in  Romania,  Legea  67/2006,  aceasta  conditioneaza  mai departe   mentinerea   de   catre   reprezentantii   salariatilor   a   statutului,   atributiilor   si   functiei   de indeplinirea conditiilor legale de reprezentativitate la nivelul unitatii transferate.

Avand  in  vedere  aceasta  conditie  si  pragul  de  reprezentativitate  impus  de  Legea  nr.  62/2011  a dialogului social este usor de constatat o restrangere semnificativa a situatiilor in care reprezentantii salariatilor/sindicatele reprezentative in care sunt membrii angajatii transferati indeplinesc conditiile de reprezentativitate, respectiv 50%  + 1  din angajatii  respectivei companii. Astfel, cu  greu  ne putem imagina situatia in care doua serii de reprezentanti ai salariatilor sau doua sindicate reprezentative ar putea coexista la nivelul angajatorului cesionar.

O   asemenea   situatie   poate   fi   cel   mult   imaginata   pentru   ipoteza   in   care,   potrivit   exigentelor reglementarii  comunitare,  ar  trebui  sa  se  ia  masuri  pentru  asigurarea  reprezentarii  adecvate  a angajatilor care, in cadrul  unitatii cedente  erau  reprezentati, insa odata transferati in cadrul  unitatii cesionare  isi  pierd  autonomia si deci reprezentatii  acestora nu  isi  mai  mentin  functiile si atributiile. Legea  nr.  67/2006  pare  ca  a  ales  reglementeze  aceasta  situatie  prin  unica  posibilitate  a  angajatilor transferati  de  a  opta  in  mod  expres  sa  fie  reprezentati  de  structurile  deja  existente  in  unitatea cesionara.

Cu referire in mod direct la situatia reprezentantilor salariatilor, Legea 67/2006 mentioneaza pe scurt aceea  ca,  daca  mandatul  reprezentantilor  salariatilor  afectati  de  transfer  inceteaza  ca  urmare  a transferului, acestia vor beneficia in continuare de masurile de protectie prevazute de lege. Intrucat in prezent  acestia  beneficiaza  de  protectie  numai  pe  durata  mandatului,  interpretarea  rezonabila  ar  fi aceea ca vor continua sa beneficieze de protectie pentru perioada pe care mandatul lor ar fi subzistat in lipsa transferului.

 

3 Ibidem

4 Conclusions de l’avocat general – mai 2010, CJUE, Federacion de Servicios Publico de la UGT impotriva Ayuntamiento de la Linea de la Concepcion, Maria del Roasio vecino Uribe si Minister Fiscal, 29.07.2010, C- 151/09

 

 

 

 

Acest articol nu reprezinta consultanta juridica. Pentru mai multe informatii va rugam sa va adresati office@filipandcompany.com.

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars