Clauza penală în contractele individuale de muncă

15 mai 2014

 

 

Din ce în ce mai des vedem în contractele de muncă inserate prevederi care sunt menite a asigura angajatorul că, în cazul în care angajatul îşi încalcă o anumită obligaţie, de cele mai multe ori de confidenţialitate sau loialitate ori neconcurenţă, angajatul va despăgubi angajatorul cu o sumă stabilită dinainte, considerată a reflecta prejudiciul suferit de angajator din încalcarea respectivă.

Ce efect au astfel de clauze în contractele de munca? Sunt ele valabil inserate în contractele de muncă? Este recomandabil să avem astfel de clauze în contractele de muncă?

Practica inserării de clauze penale în contractele de muncă e relativ nouă în România, unde multă vreme angajatorii nu s-au abătut aproape deloc de la modelul de contract individual de muncă aprobat prin Ordin al Ministerului Muncii, însă este ceva mai veche în practica europeană, alte legislaţii de pe continent fiind mai permisive în acest sens.

Legislaţia muncii din România nu reglementează în mod expres clauza penală. Aceasta este reglementată însă de legislaţia civilă, care vine în completarea Codului Muncii, în măsura compatibilităţii.

Astfel, potrivit Codului Civil, clauza penală este acea prevedere prin care părţile prestabilesc prejudiciul suferit de una dintre părţi în caz de neexecutare a obligaţiilor de către cealaltă parte. De cele mai multe ori, agrearea unei asemenea clauze înseamnă o agravare de răspundere, întrucât creditorul urmăreşte să se asigure că va primi ceva mai mult decât despăgubirea pentru prejudiciul efectiv produs.

În legislaţia muncii, unde angajatorul are întotdeauna sarcina probei, inclusiv a prejudiciilor suferite din încălcările angajatului, prestabilirea unei răspunderi agravate a angajatului nu apare ca acceptabilă, în contextul prevederilor art. 38 care spune că „orice tranzacţie prin care se urmăreşte renunţarea la drepturile recunoscute de lege salariaţilor sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate”.

De ce este apreciată clauza penală impusă angajatului ca o renunţare sau limitare a drepturilor recunoscute de lege acestuia? Ori de câte ori avem de-a face cu o răspundere patrimonială a angajatului faţă de angajator, potrivit Codului Muncii, angajatorul are obligaţia de a dovedi prejudiciul efectiv suferit, iar despăgubirea se poate obţine în principal în urma obţinerii unei hotărâri judecătoreşti în acest sens. Legislaţia muncii permite angajatorului să-şi recupereze prejudiciul şi prin convenţie agreată cu angajatul, însă reglementarea prevede ca această convenţie poate fi încheiată numai după data la care angajatorul a constatat prejudiciul, orice convenţie pre-agreată însemnând o renunţare de către angajat la dreptul de a i se evalua şi justifica de către angajator prejudiciul suferit din încălcarea de către angajat a obligaţiilor sale.

În acest sens şi practica judiciară a statuat în mod constant, prin deciziile sale, că părţile unui contract individual de muncă nu pot prevedea o clauză prin care angajatul să fie ţinut să plătească o anumită sumă predeterminată de bani, considerând că aceasta clauză nu este permisă de legislaţia muncii. Argumentul principal este acela că, în dreptul muncii, sarcina probei incumbă întotdeauna

 

angajatorului, iar o clauză prin care s-ar înlătura obligaţia acestuia de a face dovada (existenţei şi întinderii) prejudiciului suferit este contrară acestor dispoziţii imperative referitoare la sarcina probei.

Astfel,  în  practică,  atunci  când  în  faţa  instanţelor  de  judecată  au  fost  aduse  contracte  de  muncă incluzând  o  clauză  penală,  angajatorul  a  obţinut  doar  plata  anumitor  daune  aferente  prejudiciului  a cărui victimă a fost, şi a cărui întindere, de altfel, a reuşit să o dovedească1  şi nu plata sumei prevăzute în clauza penală ca reprezentând prejudiciu pre-agreat.

Există  şi  practicieni2   care  consideră  că,  în  anumite  situaţii,  de  exemplu  în  legătură  cu  obligaţia  de confidenţialitate „nimic n-ar împiedica părţile ca în mod convenţional să stabilească o clauză penală în cazul  în care nu  ar respecta  obligaţia  de confidenţialitate pe care şi-au  asumat-o”. Instanţele  de judecată  însă  au  înlăturat  în  mod  unanim  de  la  aplicare  clauzele  penale  introduse  în  contractele  de muncă indiferent în legătură cu încălcarea căror obligaţii au fost prevăzute.

Alte legislaţii europene privesc ceva mai relaxat posibilitatea părţilor contractului de muncă de a încheia clauze penale în legătură cu respectarea de către angajat a unor anumite obligaţii, în unele cazuri prevăzând expres aceasta prin legislaţia aplicabilă. De cealalta parte se află sistemul anglo- saxon, care nu acceptă în niciun fel conceptul de clauză penală în contextul relaţiilor de muncă.

În Franţa, angajatorul se poate proteja împotriva încălcării unor clauze ale contractului individual de muncă de către angajat prin inserarea unei clauze penale care să garanteze plata unei anumite sume de bani, predeterminată ca întindere, fără a fi necesar ca angajatorul să dovedească prejudiciul pricinuit de către angajat.

În Italia, este posibilă inserarea unei clauze penale în contractul dintre angajator şi angajat atunci când vorbim de o clauză de neconcurenţă, în legătură cu care se poate prevedea că, în cazul unei încălcări totale sau parţiale a celor convenite, angajatul să returneze angajatorului indemnizaţia primită de la acesta şi să fie ţinut la plata unei penalităţi, care se datorează indiferent de dovedirea unei pagube.

Codul Comercial german provede expres posibilitatea părţilor de a stipula o penalitate prin care angajatul va trebui să o plătească în cazul în care nu se va conforma obligaţiei asumate în temeiul unei clauze de neconcurenţă.

Şi în Spania este permisă inserarea unei clauze penale în contractele de muncă, tot în convenţii privind obligaţia de neconcurenţă, unde părţile pot determina compensaţia pe care angajatul o datorează fostului angajator în cazul încălcării de către acesta din urmă a obligaţiei de neconcurenţă asumate. Dacă valoarea indemnizaţiei nu este proporţională sau adecvată, instanţele pot considera clauza ca fiind parţial invalidă.

În ceea ce priveşte Anglia, pe de altă parte, aici nu se acceptă clauza penală în contextul relaţiilor de muncă. Astfel, dacă efectul unei clauze penale este de a restrânge angajatul dincolo de ceea ce este necesar pentru protejarea în mod rezonabil a intereselor angajatorului, clauza ar fi nulă şi lipsită de orice efect.

 

Acest articol nu reprezintă consultanţă juridică. Pentru mai multe informaţii vă rugăm să vă  adresaţi office@filipandcompany.com.

 

 1  Curtea de Apel Timişoara, Secţia Litigii de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 1763 din 11 iulie 2012. 

2  Magda Volonciu  în Codul  muncii. Comentariu pe articole. Volumul I. Articolele 1-107, Cazan Oana Ileana, Dima Luminita, Volonciu Magda, Athanasiu Alexandru, Ed. C.H. Beck, Bucureşti 2007.

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars